Δημοτικό Θέατρο και Δημοτική Πινακοθήκη στην Αμαλιάδα

spot_img

Προτεινόμενα

Στη σύσταση Δημοτικού Θεάτρου και Δημοτικής Πινακοθήκης προχωρά ο δήμος Ήλιδας, ενώ την Παρασκευή, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει και η συγκρότηση της 7μελούς Δημοτικής πολιτιστικής επιτροπής λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου και της Δημοτικής Πινακοθήκης Αμαλιάδας.

Το Δημοτικό Θέατρο και η Δημοτική Πινακοθήκη Αμαλιάδας θα ενταχθούν στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου Ήλιδας, ενώ σήμερα, δόθηκε στην δημοσιότητα το καταστατικό τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

 

Συστήνεται Δημοτικό Θέατρο  και Δημοτική Πινακοθήκη με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ».

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ».

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Έδρα του δημοτικού θεάτρου και της δημοτικής πινακοθήκης ορίζεται η πόλη της Αμαλιάδας και δη ο Πολυχώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων επί της δημοτικής οδού Αντωνίου Πετραλιά, όπου και θα εγκατασταθούν τα γραφεία του δημοτικού θεάτρου και της πινακοθήκης.

ΆΡΘΡΟ 3Ο

Ειδικότερα το Δημοτικό Θέατρο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ θα έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1) Την Δημιουργία και λειτουργία θεάτρου στην πόλη της Αμαλιάδας

2) Την λειτουργία και υλοποίηση του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος και συναφών δρώμενων στα Θέατρα Ήλιδας (Αρχαίο και Νέο εντός του Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδας)

3) Την ενίσχυση των θεατρικών δρώμενων στον Δήμο της Ήλιδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Ν. Ηλείας, μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμμα οργάνωσης θεατρικών δρώμενων, προσφοράς θεατρικής παιδείας, συνεργασιών, συνλειτουργιών και συντονισμών με όλα τα υφιστάμενα ερασιτεχνικά θέατρα και τέλος της δημιουργίας θεατρικών υποδομών

4) Την ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο του θεάτρου με την ενεργό συμμετοχή του στα θεατρικά δρώμενα, ώστε να αναπτυχθεί τόσο η θεατρική ζωή του τόπου, αλλά και γενικότερα η πολιτιστική ζωή.

5) Την συστηματική  προβολή των δραστηριοτήτων σε όλη την ευρύτερη περιφέρεια, με σκοπό την δημιουργία των όρων καταξίωσης στην συνείδηση των πολιτών και των φορέων της περιοχής

6) Την συνεργασία και με καταξιωμένο καλλιτεχνικό δυναμικό, εκτός της περιοχής, με σκοπό την ενίσχυση, αλλά και τον εμπλουτισμό με νέα στοιχεία της θεατρικής παραγωγής, αλλά και της θεατρικής παιδείας των κατοίκων της περιοχής.

7) Την υποστήριξη άλλων πρωτοβουλιών σχετικών με την θεατρική τέχνη, ανάπτυξη άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων και την θέσπιση μόνιμων συνεργασιών, που θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός δραστήριου πολιτιστικού ιστού στην Αμαλιάδα και στην περιφέρεια της

8) Την στενή και συνεχή συνεργασία με άλλα θέατρα, Δημοτικά, ΔΗΠΕΘΕ και κρατικά θέατρα, αλλά και με άλλους κρατικούς καλλιτεχνικούς φορείς, καθώς και με ιδιωτικά θέατρα.

9) Πλήρης συνεργασία και κοινό πρόγραμμα καλλιτεχνικής δράσης και παιδείας, με όλους τους Δήμους που απαρτίζουν τον νομό Ηλείας, αφού πρόκειται περί του μοναδικού ολυμπιακού νομού παγκοσμίως, για την τέλεση ανάλογων πολιτιστικών και θεατρικών εκδηλώσεων, κυρίως κατά τον χρόνο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, έτσι ώστε ενοποιημένα να εκφράζεται η πολιτιστική, ιστορική και καλλιτεχνική συνείδηση του μοναδικού τόπου μας, που γέννησε, καλλιέργησε, διοργάνωσε και εξακτίνωσε παγκοσμίως τους ολυμπιακούς αγώνες, όχι μόνο ως αθλητικούς, αλλά και ως ψυχικοπνευματικούς,  με αξίες και αρετές παγκόσμιου βεληνεκούς. Στόχος η οργάνωση κοινών παραγωγών, όχι μόνο με τους Δήμους της Ηλείας, αλλά και με όλους τους Δήμους, που στην χωροθεσία τους έχουν αρχαία θέατρα, (όπως εν προκειμένω το θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας), η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση, προβολή της θεατρικής παιδείας και παρεμφερών δραστηριοτήτων.

10) Την ανάπτυξη διεθνών και πανελληνίων δραστηριοτήτων με αντικείμενο το θέατρο.

11) Την απόκτηση των αναγκαίων υποδομών για την εκτέλεση του έργου του ( δημιουργία και βελτίωση υπαρχόντων θεατρικών σκηνών, εργαστηρίων, τεχνικού εξοπλισμού )και κυρίως για την ανάδειξη, για την υποδομή και ανάπτυξη του υποδειγματικού και αισθητικά άψογου θεάτρου της Αρχαίας Ήλιδας, που βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου.

12) Την στελέχωση και συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό.

13) Παράλληλα, στα πλαίσια της δημιουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης, θα καταγραφούν λεπτομερώς, θα αξιολογηθούν και θα εκτεθούν οι ευρισκόμενοι εις την κατοχή του Δήμου πίνακες και καλλιτεχνικά έργα, ως και θα αποκτηθούν είτε με αγορές, είτε με δωρεές νέοι πίνακες, κατόπιν έγκρισης και γνωμοδότησης καλλιτεχνικής επιτροπής για να εκτεθούν στον δημιουργηθέντα χώρο έκθεσης έργων της δημοτικής πινακοθήκης.

14) Την παρουσίαση εκθέσεων πινάκων ζωγραφικής και άλλων καλλιτεχνικών έργων, με την συνεργασία με εγνωσμένης αξίας συναφών καλλιτεχνικών φορέων.

15) Την προώθηση των εικαστικών τεχνών στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ήλιδας.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  1. Το Δημοτικό Θέατρο και η Δημοτική Πινακοθήκη θα διοικείται από επταμελή (7) Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές της από το δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 4555/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και το οποίο αποτελείται από: 1) τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Ήλιδας, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία και αυτοδικαίως ο ένας εκ των τριών της πλειοψηφίας θα είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ήλιδας, 2) τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι με εγνωσμένη πείρα και γνώσεις, σχετικά με το αντικείμενο του θεάτρου, της πινακοθήκης και των εικαστικών τεχνών. Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος αυτού οποιοσδήποτε εκ των μελών της επιτροπής.
  2. Η δημοτική καλλιτεχνική επιτροπή θα συνεδριάζει άπαξ καθ’έκαστο μήνα στην έδρα του δημοτικού θεάτρου και πινακοθήκης και θα τηρεί πρακτικά. Κατά την πρώτη συνεδρίας της θα εκλέξει γραμματέα, πρακτικογράφο και ταμία. Ο ταμίας θα τηρεί βιβλία εσόδων – εξόδων και θα συνεργάζεται αμελλητί με τον Διαχειριστή – Ταμία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, η οποία θα ενημερώνεται για κάθε διαχειριστική ενέργεια του Θεάτρου και της Πινακοθήκης.
  3. Η επταμελής επιτροπή υποχρεούται σε ετήσια τακτική λογοδοσία, τόσο προς την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, όσο και προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τον μήνα Ιούνιο καθ’έκαστο έτος.
  4. ΣΕ κάθε συνεδρίαση της η επταμελής επιτροπή θα καλεί υποχρεωτικά και τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα της έκφρασης γνώμης και όχι ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Διάρκεια των φορέων αυτών είναι συνυφασμένη με την διάρκεια και την ύπαρξη της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ήλιδας.

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΠΟΡΟΙ

  • ΟΙ επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις του Δήμου Ήλιδας με βάση το πρόγραμμα δράσης που θα εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο, 2) ΟΙ επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 3) ΟΙ επιχορηγήσεις ή χρηματοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με βάση τριετή προγραμματική σύμβαση, 4) ΟΙ εισπράξεις από τα εισιτήρια των παραστάσεων, 5) ΟΙ εισπράξεις από ειδικές παραστάσεις, 6) τα έσοδα από διαφημίσεις, 7) ΟΙ χορηγήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, 8) ΟΙ πωλήσεις έργων, 9) Τα έσοδα από τις προγραμματικές συμβάσεις που θα συνάπτει η επιχείρηση, 10)δάνεια, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισφορές, δωρεές, λοιπές επιχορηγήσεις και κάθε νόμιμη πρόσοδος από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, 11) τα έσοδα από την λειτουργία του κυλικείου, 12) τα έσοδα από την οργάνωση σεμιναρίων, δραματικής σχολής και από λοιπές δραστηριότητες, 13) η είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της επιχείρησης, 14) οι αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα άρθρα 268 ΚΔΚ, 15) οι επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία θα ενταχθεί κάθε είδους επιχορήγηση

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  έτους 2019

Ο Πρόεδρος                       Ο Δήμαρχος             Τα Μέλη

 

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα