Δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας την Τετάρτη

spot_img

Προτεινόμενα

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Σύναψη τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των 7 Καλλικρατικών Δήμων για το έργο με τίτλο «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου της Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας- ΜΟΜΑΚ Ν. Ηλείας-1η Συμπληρωματική Σύμβαση» [Σχετ. ΑΔΣ 169 /2016] 130/18
2. Σύναψη τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του δήμου Ήλιδας για την υλοποίηση του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και ΧΥΤΥ στην περιοχή Τριανταφυλλιάς Ν. Ηλείας» [Σχετ. ΑΔΣ 179 /2011]
3. Έγκριση της 64/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018»
4. Επί αιτήματος Ασπασίας Κλοκανά για συγκατάθεση του δήμου στην υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Leader, για υλοποίηση του έργου τής αναστήλωσης του ιστορικού Νερόμυλου του Μιχάλη Κουνέλη, στην ΤΚ Λάττα Πηνείας.
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος)
5. 8η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Γκουβίτσα Κλεονίκης, βάσει της 286/2018 Α.Ο.Ε.
Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)
7. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 19514/04-08-2017 άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας σε αιγιαλό-παραλία (Ρυμουλκούμενη Καντίνα], ιδιοκτησίας Καλού Θεοδώρας του Παύλου, λόγω αλλαγής τής θέσης της.
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα)
8. Διαγραφή οφειλών από δημότη/δημότισσα με κωδικό συναλλασσόμενου 00000494.
9. Διαγραφή οφειλών από δημότη/δημότισσα με κωδικό συναλλασσόμενου 00001257
10. Διαγραφή οφειλών από δημότη/δημότισσα με κωδικό συναλλασσόμενου 00001700
11. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη & δικαιώματα νεκροταφείου παρελθόντων ετών, από δημότη με κωδικό συναλλασσόμενου 1702-0000107236.
12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
13. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας
14. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης)
15. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές τού Δήμου Ήλιδας»
16. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Εργασίες οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ήλιδας» [Σε συνέχεια της ΑΔΣ 264 /2018 «Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 »]
17. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών χλωριωτήρων τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ήλιδας» [Σε συνέχεια της ΑΔΣ 264 /2018 «Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 »]
18. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού 120.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 001 (Εθνικό σκέλος) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.
19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας: «Πυροπροστασία Δ.Ε Aμαλιάδας» [αρ. τεύχους 5/2018].
20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας: «Πυροπροστασία Δ.Ε Πηνείας» [αρ. τεύχους 6/2018].
21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας «Αντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 06 & 07-05-2018», [Αρ. τεύχους 10/2018].
22. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας «Αντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 26,27 & 28- 6-2018», [Αρ. τεύχους 14/2018]
23. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Κεραμιδιάς- Κρυονερίου»,
[Αρ. Μελ. 6/2017].
Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Μαυρίκος
24. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης για την απευθείας αγορά οικοπέδου, με σκοπό την επέκταση του χώρου τού αμαξοστασίου τού δήμου.
25. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ασθενοφόρου, στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα