ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας ,την 29η Ιουνίου 2018


Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου:
1. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας και ψήφιση πιστώσεων για το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας 2018 – Παρουσίαση Προγράμματος Φεστιβάλ
2. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο “2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων, Τουρισμού και Κρουαζιέρας” που διοργανώνεται στο λιμάνι του Κατακόλου – Ψήφιση Πίστωσης
3. Συμμετοχή αποστολής Δήμου Ήλιδας στους 52ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες της Ιερουσαλήμ – Ψήφιση Πιστώσεων
4. Έκδοση ένθετων αφιερωμάτων σε τουριστικά περιοδικά για το 2018 – Ψήφιση πίστωσης
5. Έγκριση της 39/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων», κατά το σκέλος που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018.
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)
6. Εκμίσθωση εστιατορίου και OPEN BAR στο Κάμπινγκ Κουρούτας, κατόπιν της 209/2018 ΑΟΕ
7. 6η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018
Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
8. Έγκριση κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Ήλιδας, κατόπιν της 14/2018. ΑΕΠΖ.
9. Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή του Camping Παλούκι Αμαλιάδας, κατόπιν της 15/2018 ΑΕΠΖ.
10. Έκφραση γνώμης επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οδός Δάφνη – Ε.Ο. 111, τμήμα Κεραμιδιά – Εφύρα ΧΘ 0+000 – ΧΘ 4+228,78 Ν. Ηλείας» εντός των διοικητικών ορίων των Δ.Ε. Αμαλιάδας και Πηνείας τού Δήμου Ήλιδας (Σχετ. ΑΕΠΖ 13/2018)
Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
11. Έγκριση πίνακα κατανομής και προϋπολογισμού ανά Εργο – Εργασία της β΄ φάσης του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)”, που υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 16/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
12. Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) – Τμήμα Αμαλιάδας
13. Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος ένδειας σε άπορους δημότες
14. Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2018
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)
15. Έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»
16. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
17. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 11322/21.5.18 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
18. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση
19. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
21. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης)
22. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
23. Έγκριση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας [αρ. μελ. 21/2018].
24. Έγκριση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας» (ΣΑΕΠ 801 /2018) [αρ. μελ. 22/2018].
25. Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας»
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» [αρ. μελ.32/2011]
27. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Αυγής», [αρ. μελ: 34/2015]
28. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης» [ αρ. μελ: 45/2015]
29. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης δρόμου Τ.Κ. Βελανιδίου», [ αρ. μελέτης 2/2016]
30. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε. Αμαλιάδας (Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας)», [αρ. μελέτης 20/2016]
31. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Νεκροταφείο», [αρ. μελέτης 21/2016]
32. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από τη θεομηνία στις 06-09-2016», [ αρ. μελέτης 23/2016]
33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Άρση επικινδυνότητας τμήματος δρόμου Αγίας Μαρίνας Τ.Κ Δουνεΐκων [αρ. μελ. 10/2018].
34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Oδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων, [αρ. μελ. 30/2015].
35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Aντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Κεραμιδιάς, Κρυονερίου [αρ. μελ. 6/2017]
36. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 6 & 7-05-2018 (Αμμοχαλικοστρώσεις) [αρ. μελ. 13/2018].
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 24&26-02-2018» [Αρ. Τεύχους 3/2018]
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 6 &7-05-2018» [Αρ. Τεύχους 10/2018]
39. Έγκριση υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση ενός νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας.