ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ

Δημοτικό συμβούλιο Ήλιδας


Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του N. 3852/10, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Προεδρείου: 1. Συμπλήρωση της 479/2017 ΑΔΣ σχετικά με την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στο Παλούκι, κατόπιν της ΚΥΑ αριθμ. 32901 «Ρύθμιση θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και τη στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών» 2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Δήμου Ήλιδας -ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»- Ανάκληση της 94 /2018 ΑΔΣ.
3. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, για την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού.
4. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
5. Ορισμός εκπροσώπου τού δήμου στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τής ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
6. Έγκριση της 48/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «Έγκριση Απολογισμού 2017»
7. Έγκριση της 49/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «3η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018»
8. Επί αιτήματος ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ για συγκατάθεση του δήμου στην υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Leader, για να υλοποιηθούν τα έργα επέκτασης της «Οικοτουριστικής Διαδρομής Ήλιδας Ολυμπίας: Το Μονοπάτι της Εκεχειρίας».
9. Επί ονοματοδοσίας οδών στον οικισμό Μαραθιάς Αμαλιάδας
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)
10. 7η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018
Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)
11. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υποστηρικτικές Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ν. Ηλείας» εντός των διοικητικών ορίων των Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου & Ήλιδας, με φορέα τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας.
Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)
12. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
13. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 14818/03.7.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
14. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 14632/29.6.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
15. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 14865/03.7.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
16. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 14420/28.6.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
17. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 15628/12.7.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
18. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 15700/12.7.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
19. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 15823/13.7.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
20. Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, βάσει της υπ΄αριθμ. 14560/29.6.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
21. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
22. Εισήγηση για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Δήμο Πηνείου
23. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
25. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας
Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης)
26. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
27. Έγκριση μελέτης του έργου ‘Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κεραμιδιάς’ [αρ. μελ. 18/2018].
28. Έγκριση μελέτης του έργου ‘Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας’ [αρ. μελ. 24/2018].
29. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ: 25/2018]
30. Έγκριση μελέτης & Τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε ΤΚ/τες τού Δήμου Ήλιδας»
31. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας ‘Αντιμετώπιση κατάσβεσης των πυρκαγιών στις 01 & 03/08/2017’.
32. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας ‘Αντιμετώπιση κατάσβεσης των πυρκαγιών στις 14 &15 & 16/08/2017’.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας ‘Αντιμετώπιση κατάσβεσης των πυρκαγιών στις 28/08/2017.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής τού έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ»
35. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση ανατολικού & δυτικού τμήματος Σοχιάς – Δημιουργία Πολυλειτουργικού χώρου» [αρ. μελ: 16/2013]
36. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε. Πηνείας» [ αρ. μελ: 28/2016]
38. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020
39. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κωδικό: 0204c03 για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας”.
40. Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
41. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου για το έργο ” Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Αμαλιάδας”.
42. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».