ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Στο επίκεντρο η λειτουργία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 18:30 το απόγευμα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

-Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 376/2018 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε. -Λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

Χορήγηση άδειας διαμόρφωσης «εισόδου – εξόδου» έμπροσθεν της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Ροδιού «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΤΣΙΚΙ» στην αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Κολιρίου του Δ. Πύργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφαση – εισήγηση

Κατάργηση θέσης περιπτέρου της Βουρλούμη Σοφίας και απομάκρυνση του κουβούκλιου που βρίσκεται επί της οδού Κατακόλου, έμπροσθεν της Δ.Ο.Υ. Πύργου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.65/2018 απόφαση – εισήγηση

Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων επί της οδού Γορτυνίας στη συμβολή με την οδό Πέλοπος στην πρόσοψη ιδιοκτησίας της κ. Μπουρούνη Μαρίας, [Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ.66/2018 απόφασή της εισηγείται αρνητικά].

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 204/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση λειτουργίας χώρου στάθμευσης οχημάτων στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Πύργου», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68/2018 απόφαση – εισήγηση Πύργος 26 – 10 – 2018

-Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ν. Ηλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 .

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ν. Ηλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 4 του Ν. 4555/2018.

-Λήψη απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας δύο τουριστικών τρένων σε ειδική διαδρομή εντός των Τ.Κ. Κατακόλου και Κορακοχωρίου.

-Λήψη απόφασης έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΗΚΕΠ χρήσης 2017.

-Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018 της ΔΗΚΕΠ

-Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποίησης Κανονισμών Λειτουργίας της ΔΗΚΕΠ.

-Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του 14ου Νηπιαγωγείου.

-Λήψη απόφασης αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Πύργου».

-Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως Κοινοτικού Γραφείου και Ιατρείου στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.

-Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη παραχώρησης του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου Πύργου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018.