ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Δημοτικό συμβούλιο Πύργου


Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Πύργου την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη ώρα  17.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης τροποποίησης του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων (447/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου) όσον αφορά τη Δ.Κ. Πύργου, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
 2. Λήψη απόφασης τροποποίησης του καθορισμού του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων (479/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου), κατόπιν της υπ’ αριθμ.187/2018 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

 —————————————————————————————

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στις 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οι. Έτους 2018, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 184/2018 και 199/2018 αποφάσεων – εισηγήσεων της Ο.Ε.
 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ωλένης της Δ.Ε. Ωλένης του Δήμου Πύργου ως το μόνο κατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών της Τ.Κ. και την μελλοντική του μετατροπή σε κτίριο κοινής ωφελείας.
 1. Λήψη απόφασης ανάκλησης αδειών και κατάργησης θέσεων περιπτέρων εντός της Δ.Κ. Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ.20/2018 απόφασης – εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 2. Εξέταση αιτήσεως της κ. BERDUFI GENSI του KOSTΑNTIN, με την οποία αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της, που βρίσκεται επί της οδού Ρήγα Φεραίου 109 της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ.19/2018 απόφασή της εισηγείται αρνητικά).
 3. Εξέταση αιτήσεως του κ. Χρυσάφη Παναγιώτη, με την οποία αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της Σχολής Οδηγών, που βρίσκεται επί των οδών Γερμανού & Ξενοφώντος 2 της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ.22/2018 απόφασή της εισηγείται αρνητικά).
 4. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Α.Ε.Π.Ο. για το έργο: «Υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Επιταλίου», κατόπιν της υπ’ αριθμ.15/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 1. Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρηματοδότησης της εργασίας με τίτλο: «Δαπάνη εργασιών προληπτικού καθαρισμού βλάστησης στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων»
 1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση (με δημοπρασία) του κυλικείου που βρίσκεται εντός του κλειστού γυμναστηρίου «Γεώργιος Βασιλακόπουλος».
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Παραπληγικών- Κινητικά Αναπήρων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για πολιτιστική – Εκπαιδευτική Αθλητική δράση (Αγώνας Μπάσκετ με αναπηρικό Αμαξίδιο).
 1. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπάνης για τη φιλοξενία αθλητών και αθλητικών παραγόντων στα πλαίσια της αθλητικής εκδήλωσης «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ 2018».
 1. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Πύργου στο πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ, του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2018-2019 και καθορισμός του αριθμού των απασχολούμενων, ανά ειδικότητα
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης δύο (2) αιθουσών και μίας (1) αποθήκης του 4ου Γυμνασίου Πύργου, στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ηλείας για την διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 15/2018 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.Π.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, της αίθουσας του Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου, στο Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος φύλαξης του αρχείου του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της απευθείας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας (Σάκη Καράγιωργα) στο Σύλλογο Κρητικών Ν. Ηλείας «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ» στις 2 – 6 – 2018, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, με την καταβολή ή μη τιμήματος.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της απευθείας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της κεντρικής πλατείας (Σάκη Καράγιωργα) στο Σωματείο «Περιβαλλοντική δράση Ηλείας για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικής δράσης που θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2018 , με την καταβολή ή μη τιμήματος.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης της απευθείας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας «ΕΠΑΡΧΕΙΟ» στον Αθλητικό Πολιτιστικό Όμιλο «Χοροκίνηση» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στις 9 Ιουνίου 2018 ,  με την καταβολή ή μη τιμήματος.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της απευθείας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν από το κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Σκουροχωρίου στον Σύλλογο Γυναικών Σκουροχωρίου. για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στις 23  Ιουνίου 2018 ,  με την καταβολή ή μη τιμήματος.
 1. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 140/2018 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο: «Διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης, κατόπιν αιτήσεως της κ. Χαλικιά Ασήμως».
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων:
 • «Υπηρεσίες Πυροσβεστικών Ειδών» (τμηματική παραλαβή 275/5-4-2018 τιμολόγιο)
 • «Υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (πακέτο epostirixis της Δήμος ΝΕΤ» (τμηματική παραλαβή 5346/23-3-2018 τιμολόγιο)
 • «Συμμετοχή σε ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: Δ.Α.Υ.Κ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ» (οριστική παραλαβή, 119/19-4-2018 τιμολόγιο)
 • «Συμμετοχή σε ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: Περιγράμματα Γενικών & Ειδικών θέσεων εργασίας σύμφωνα με το Νέο Κανονιστικό Θεσμικό Πλαίσιο με πρακτικά παραδείγματα» (οριστική παραλαβή 103/18-4-2018 τιμολόγιο)
 • «Υπηρεσίες συντήρησης του λογισμικού της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Πύργου κατά το έτος 2018» )τμηματική παραλαβή 819/8-5-2018 τιμολόγιο)
 • Υπηρεσίες Παραμετροποίησης εκτυπώσεων του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) (οριστική παραλαβή 46/30-4-2018 τιμολόγιο)
 • «Συντήρηση τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX του Δήμου» (τμηματική παραλαβή 1528/23-2-2018 τιμολόγιο)
 • «Συντήρηση τριών (3) φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX του Δήμου» (τμηματική παραλαβή 1528/23-2-2018 τιμολόγιο)
 • «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» (τμηματική παραλαβή 463/30-4-2018 τιμολόγιο)
 • «Συντήρηση ανελκυστήρων στο Δήμο Πύργου» (τμηματική παραλαβή 63/20-4-2018 τιμολόγιο)
 • «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων της ΔΕ Πύργου (Διαγράμμιση ΤΑΡΤΑΝ στίβου) (οριστική παραλαβή 947/14-5-2018 τιμολόγιο)
 • «Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικών οργάνων» (οριστική παραλαβή 3155/16-5-2018 τιμολόγιο)