ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοτικό συμβούλιο στο δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης !


Σύγκληση  Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00   , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας  διάταξης:

 1. Έγκριση τιμήματος για την απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Δημοσυνεταιριστική Ιχθυοτροφική Εταιρεία Λεχαινών Ηλείας ” ΚΟΤΥΧΙ ΑΕ” (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)
 2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και αμφισβητήσεων που αφορά τη επιχείρηση Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ(Εισηγήτρια: δ.σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κα Οικονομοπούλου Αναστασία)
 3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και αμφισβητήσεων που αφορά τη επιχείρηση Κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ- Α.ΤΟΜΑΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥΡΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Εισηγήτρια: δ.σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κα Οικονομοπούλου Αναστασία)
 4. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και αμφισβητήσεων που αφορά τη επιχείρηση ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α. (Εισηγήτρια: δ.σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κα Οικονομοπούλου Αναστασία)
 5. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και αμφισβητήσεων που αφορά τη επιχείρηση ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΟΛΕΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε(Εισηγήτρια: δ.σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κα Οικονομοπούλου Αναστασία)
 6. Έγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και αμφισβητήσεων που αφορά τη επιχείρηση ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε. (Εισηγήτρια: δ.σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κα Οικονομοπούλου Αναστασία)
 7. Χαρακτηρισμός επιχείρησης Ν.ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ως εποχιακή (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)
 8. Διαγραφή χρεών (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)
 9. Πρόταση για την αξιοποίηση της δωρεάς ασθενοφόρου από την εθελοντική ομάδα των Γάλλων φαρμακοποιών(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)
 10. Συμμετοχή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENI CBC Med 2014-2020(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)
 11. Περί συνδρομής προϋποθέσεων για κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού από πίνακες διοριστέων προηγούμενων προκηρύξεων του Δήμου με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας  & Χωροταξίας  Κος  Παλαιολόγος Χρήστος)
 12. Έγκριση 4ης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Βάρδας (Αριθ. Μελ. 47/2016)» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας  Κος  Παλαιολόγος Χρήστος)

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας, του έργου με τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας  & Χωροταξίας  Κος  Παλαιολόγος Χρήστος)