ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιο: Ξεκινά η ηλεκτρονική αξιολόγηση – Τι αλλάζει 


Κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ Τροπολογία του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση στο Δημόσιο.

Στα κυριότερα σημεία αυτής, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

  • Αρμόδια για την τήρηση της διαδικασίας είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού.
  • Τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή χωρίς να απαιτείται η διάθεσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο.
  • Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού στον υπάλληλο.
  • Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού οποτεδήποτε να λαμβάνει γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.
  • Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το περιεχόμενο των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης.
  • Η αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανωνύμου ερωτηματολογίου το οποίο καταρτίζεται από την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού.
  • Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ο α’ αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του.
  • Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις εντός δύο ημερών από την πραγματοποίηση της συνέντευξης.