ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ

Διασπάθιση δημοσίου χρήματος σε βάρος των έργων; (φώτο)


ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Δ. ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ

Διασπάθιση δημοσίου χρήματος σε βάρος των έργων;

ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΝ

Τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν εμφανισθεί στα έργα των δρόμων Αρτέμιδας – Μηλέας και Αρήνης καθώς και Μίνθης – Κωστομέρας, ανάγκασαν τους δημοτικούς συμβούλους Κώστα Αλεξανδρόπουλο (επικεφαλής αξιωμ. αντιπολίτευσης) και Δημήτρη Κλημαντίρη, να μην υπογράψουν και να μην συναινέσουν στην παραλαβή τους ως μέλη αντίστοιχων τριμελών επιτροπών.

Οι ίδιοι μάλιστα, με επιστολή τους στον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα,  ζητούν να ερευνηθεί η πληρότητα κατασκευής όχι μόνο των παραπάνω έργων που εντάσσονται στις χρηματοδοτήσεις του «Ταμείου Μολυβιάτη» αλλά και όσων έχουν πιστώσεις από τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, υπάρχουν ενδείξεις διασπάθισης του δημόσιου χρήματος σε βάρη  της ποιότητας των έργων.

 

Γιατί δεν παραλαμβάνουμε

 Αναλυτικά η επιστολή προς τον Περιφερειάρχη έχει ως εξής:

Ως δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη των τριμελών επιτροπών παραλαβής των δρόμων:

Δ.Δ. Αρτέμιδας – Μηλέας και Αρήνης και 2) Μίνθης – Κωστομέρας, εκ καθήκοντος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, αρνηθήκαμε ως μέλη των «τριμελών επιτροπών παραλαβής των έργων» να συναινέσουμε στην παραλαβή αυτών διότι: ένα περίπου  χρόνο μετά την κατασκευή των συγκεκριμένων έργων, τα οποία ευρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν σημειώθηκαν κατολισθήσεις, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές του δήμου μας κατά τον παρελθόντα Μάρτιο, και στα δύο αυτά έργα παρουσιάσθηκαν  σοβαρότατα προβλήματα γι’ αυτό και αρνηθήκαμε εγγράφως την παραλαβή τους.  Επειδή έκαστο από τα συγκεκριμένα έργα, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και συνολικά 1.000.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκαν από χρήματα του αναφερθέντος ως «Ταμείο Μολυβιάτη», το οποίο συστήθηκε μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2007 για την ανασυγκρότηση του κατεστραμμένου δήμου Ζαχάρως, παρακαλούμε να ερευνήσετε την πληρότητα της κατασκευής όλων των έργων στο Δήμο μας που  χρηματοδοτήθηκαν από το συγκεκριμένο Λογαριασμό, διότι υπάρχουν ενδείξεις για διασπάθιση δημοσίου χρήματος σε βάρος της ποιότητας κατασκευής των δρόμων κλπ έργων.

 

Άλλαξαν το αντικείμενο!

Για τους παρακάτω λόγους αρνούμαστε την παραλαβή τους:
<
 

1.         Στον φάκελο του 1ου έργου δεν υπάρχει απόφαση αλλαγής του αντικειμένου του έργου. Α) μείωση της κατασκευής αυτού όσον αφορά το τμήμα Μηλέα – Μάκιστος και Β) έναρξη της κατασκευής από την Μάκιστο προς Μηλέα και όχι από τη Μηλέα προς τη Μάκιστο με αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση τμήματος περίπου 1.000 μέτρων, σύμφωνα με τη μελέτη, τμήματος από το μέσον της διαδρομής έως την Μηλέα. 

2.  Σε όλη την έκταση του έργου υπάρχουν δεκάδες σημεία με πολλά μέτρα φθοράς τριχοειδών βάθους άνω των 5 εκατοστών, και λόγω έλλειψης υποδομής μέχρι το χώμα, (συνημ. φωτογραφίες ).

3.  Σε πολλά σημεία στις άκρες των δρόμων φαίνεται ελάχιστου πάχους άσφαλτος, βάθους ολιγότερο των 3 εκατοστών, χωρίς υποδομή. Στο τμήμα προς Μηλέα (συνημ. φωτογραφίες). Στο τμήμα προς Αρτέμιδα (συνημ. φωτογραφίες).

4.   Στη μέση της διαδρομής του τμήματος από Αρήνη – Αρτέμιδα σε μήκος 5-6 μέτρα και σε όλο το πλάτος του δρόμου διαπιστώθηκε μεγάλη φθορά του οδοστρώματος (συνημ. φωτογραφίες). 

5.  Κατά μήκος του τμήματος Αρήνη – Μάκιστος στην αριστερά, ιδίως, πλευρά της οδού σε πολλά σημεία, περισσότερα από 15, παρατηρούνται μπαλώματα με πίσσα κατά πάσα πιθανότητα  πρωτοβουλία για την απόκρυψη σχισμών και τριχοειδών.

6.  Στο δρόμο Μίνθη – Κωστομέρα σε όλη την έκταση του έργου υπάρχουν δεκάδες σημεία με πολλά μέτρα φθοράς τριχοειδών βάθους άνω των 5 εκατοστών και λόγω έλλειψης υποδομής μέχρι το χώμα (συνημ. φωτογραφίες).

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕ.Δ.Α

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ