ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Διαφωνεί και η παράταξη Κράλλη με τις «Δια Περιφοράς» συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ήλιδας


«Κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου Ήλιδας η δημοτική μας παράταξη σας έχει γνωστοποιήσει την θέση της πως διαφωνεί με την δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ήλιδας.

Η εν λόγο τακτική υπονομεύει την συμμετοχική δημοκρατική λειτουργία του κορυφαίου θεσμού της πόλης και για αυτό τον λόγο απέχουμε από την σημερινή συνεδρίαση.

 

Ήλιδα Νέα Γενιά Ιδεών

Κράλλης Δημήτρης

Κράλλης Γιώργος»

 

 

Φοβούμενοι τις «Φασαρίες» από τον κόσμο, έβαλαν το Δημοτικό Συμβούλιο δια περιφοράς ;