Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Σε μια ειδική αλλά και την τακτική του συνεδρίαση προχωρά την Τετάρτη, 23 Μαρτίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα, με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη: «Έγκριση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης,) του Δήμου οικ. έτους 2020».

Θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 28 συνολικά θέματα, τα οποία είναι:

 1. Λήψη απόφασης: α) Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 137/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης Γ.Π.Σ./ ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου – Φάση Β2 και

β) Απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 31/2021 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου, με δημοπρασία, στο κέντρο της πόλης του Πύργου, κατάλληλου για τη λειτουργία Ιστορικού Μουσείου.
 2. Λήψη απόφασης: α. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πύργου με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά (UNICEF)

β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου.

 1. Λήψη απόφασης ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».
 2. Λήψη απόφασης ορισμού νέου τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» και εκλογή νέου Προέδρου, κατόπιν παραιτήσεως του κ. Μικελόπουλου Χαραλάμπους.
 3. Λήψη απόφασης εκλογής νέου Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κατόπιν παραιτήσεως του κ. Τζουανόπουλου Δημητρίου.
 4. Λήψη απόφασης ορισμού ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικονομικής χρήσης 2022 και καθορισμός του ύψους της αμοιβής τους.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αίθουσας επί της πλατείας Μεταξά στον Πολιτιστικό και Χορευτικό Σύλλογο Γορτυνίων Ν. Ηλείας.
 6. Λήψη απόφασης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες

9.1 Πύργου α) κατόπιν αιτήσεως κ. Ουρανίας Ξωνά ποσού 1.109,06€, β) Αγ. Ιωάννη Λαμπετίου ποσού 2.218,11€

9.2 Αμπελώνα ποσού 2.218,11€

9.3 Βαρβάσαινας ποσού 3.327,17€

 1. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση λαϊκών αγορών Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.
 2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο Πύργου (28712/2021) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 3. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους των τελών δικαιωμάτων διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων στην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 98/2022 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 2.000€ σε κατοίκους του Δήμου.
 5. Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση έκθεση φωτογραφίας με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας.
 6. Λήψη απόφασης εκ νέου έγκρισης των επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία που είχαν εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 222, 223,224,225,226/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Σωματείο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» στην πλατεία Σ. Καράγιωργα της Κοινότητας Πύργου (έμπροσθεν της Τράπεζας Ελλάδος), στις 27-3-2022, με ή χωρίς αντίτιμο.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην ΑΟΛΑΠ της πλατείας Σ. Καράγιωργα και του πεζοδρόμου της 28ης Οκτωβρίου της Κοινότητας Πύργου, για τη διεξαγωγή του 43ου Ολυμπιακού Ράλι στις 2 και 3 Απριλίου 2022, με ή χωρίς αντίτιμο.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του πάρκου ΣΠΚ στην ΑΟΛΑΠ στις 2-4-2022 για την πραγματοποίηση διοικητικού και τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του 43ου Ολυμπιακού Ράλι.
 11. Λήψη απόφασης επιχορήγησης της ΑΟΛΑΠ, για την πραγματοποίηση του 43ου Ολυμπιακού Ράλι.
 12. Λήψη απόφασης ορισμού ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.).
 13. Λήψη απόφασης τροποποίησης της 67/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πύργου – Ορισμός Προέδρου».
 14. Λήψη απόφασης διόρθωσης – τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 110/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με διαφορετικό ωράριο απασχόληση του προσωπικού τις Κυριακές – ημέρες αργίας κλπ.»
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου στον Οδηγό Υγείας 2022.
 16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022.
 17. Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης κατά περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων για έτος 2022.
 18. Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022.
 19. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής που αποφαίνεται για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Γ.Κ.Λ. 20.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κλείνει και η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πύργου – Κανένα ενδιαφέρον από τους «πελάτες» του Υπουργείο Υγείας

Στα «κάγκελα» πολίτες και εργαζόμενοι στο Νοσοκομείου του Πύργου.   Με λουκέτο κινδυνεύει η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πύργου αφού δύο …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;   Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων …

Επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το χθεσινό Θανατηφόρο Τροχαίο Δυστύχημα

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που έλαβε χώρα, χθες το απόγευμα, στην …

Δόθηκαν 13 εγκρίσεις για φαρμακευτική κάνναβης στη Δυτική Ελλάδα (4 Αχαϊα, 5 Ηλεία και 4 Αιτωλοακαρνανία)

Την πρώτη ολοκληρωμένη επένδυση φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα εγκαινιάζει, στην Κόρινθο, ο Άδ. Γεωργιάδης «Σε λίγα χρόνια η φαρμακευτική κάνναβη …

Η «ΚΥΚΝΟΣ» αντικατέστησε τον κλεμμένο εξοπλισμό του Νηπιαγωγείου Σαβαλίων

«Δωρεά της εταιρίας «Κύκνος» προς το Νηπιαγωγείο Το Νηπιαγωγείο Σαβαλίων, νηπιαγωγός και μαθητές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την ευγενική …

Ροή ειδήσεων
Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Popular posts:

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Σε μια ειδική αλλά και την τακτική του συνεδρίαση προχωρά την Τετάρτη, 23 Μαρτίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

Η ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα, με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη: «Έγκριση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης,) του Δήμου οικ. έτους 2020».

Θα ακολουθήσει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 28 συνολικά θέματα, τα οποία είναι:

 1. Λήψη απόφασης: α) Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 137/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης Γ.Π.Σ./ ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου – Φάση Β2 και

β) Απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων κατόπιν της υπ’ αριθμ. 31/2021 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου, με δημοπρασία, στο κέντρο της πόλης του Πύργου, κατάλληλου για τη λειτουργία Ιστορικού Μουσείου.
 2. Λήψη απόφασης: α. Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πύργου με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά (UNICEF)

β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου.

 1. Λήψη απόφασης ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου».
 2. Λήψη απόφασης ορισμού νέου τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» και εκλογή νέου Προέδρου, κατόπιν παραιτήσεως του κ. Μικελόπουλου Χαραλάμπους.
 3. Λήψη απόφασης εκλογής νέου Προέδρου στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κατόπιν παραιτήσεως του κ. Τζουανόπουλου Δημητρίου.
 4. Λήψη απόφασης ορισμού ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικονομικής χρήσης 2022 και καθορισμός του ύψους της αμοιβής τους.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη αίθουσας επί της πλατείας Μεταξά στον Πολιτιστικό και Χορευτικό Σύλλογο Γορτυνίων Ν. Ηλείας.
 6. Λήψη απόφασης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες

9.1 Πύργου α) κατόπιν αιτήσεως κ. Ουρανίας Ξωνά ποσού 1.109,06€, β) Αγ. Ιωάννη Λαμπετίου ποσού 2.218,11€

9.2 Αμπελώνα ποσού 2.218,11€

9.3 Βαρβάσαινας ποσού 3.327,17€

 1. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση λαϊκών αγορών Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.
 2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο Πύργου (28712/2021) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 3. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους των τελών δικαιωμάτων διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων στην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 98/2022 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 2.000€ σε κατοίκους του Δήμου.
 5. Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση έκθεση φωτογραφίας με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας.
 6. Λήψη απόφασης εκ νέου έγκρισης των επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία που είχαν εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 222, 223,224,225,226/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο Σωματείο «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» στην πλατεία Σ. Καράγιωργα της Κοινότητας Πύργου (έμπροσθεν της Τράπεζας Ελλάδος), στις 27-3-2022, με ή χωρίς αντίτιμο.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στην ΑΟΛΑΠ της πλατείας Σ. Καράγιωργα και του πεζοδρόμου της 28ης Οκτωβρίου της Κοινότητας Πύργου, για τη διεξαγωγή του 43ου Ολυμπιακού Ράλι στις 2 και 3 Απριλίου 2022, με ή χωρίς αντίτιμο.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου του πάρκου ΣΠΚ στην ΑΟΛΑΠ στις 2-4-2022 για την πραγματοποίηση διοικητικού και τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του 43ου Ολυμπιακού Ράλι.
 11. Λήψη απόφασης επιχορήγησης της ΑΟΛΑΠ, για την πραγματοποίηση του 43ου Ολυμπιακού Ράλι.
 12. Λήψη απόφασης ορισμού ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαχείρισης Αγορών Παραγωγών (Ε.Δ.Α.Π.).
 13. Λήψη απόφασης τροποποίησης της 67/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πύργου – Ορισμός Προέδρου».
 14. Λήψη απόφασης διόρθωσης – τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 110/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με διαφορετικό ωράριο απασχόληση του προσωπικού τις Κυριακές – ημέρες αργίας κλπ.»
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου στον Οδηγό Υγείας 2022.
 16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2022.
 17. Λήψη απόφασης ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης κατά περίπτωση στην εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων για έτος 2022.
 18. Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2022.
 19. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση επιτροπής που αποφαίνεται για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Γ.Κ.Λ. 20.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κλείνει και η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πύργου – Κανένα ενδιαφέρον από τους «πελάτες» του Υπουργείο Υγείας

Στα «κάγκελα» πολίτες και εργαζόμενοι στο Νοσοκομείου του Πύργου.   Με λουκέτο κινδυνεύει η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Πύργου αφού δύο …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;

Σε ποιους έγινε… «δώρο» το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός»;   Αναβρασμός επικρατεί σε όλα τα μελετητικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων …

Επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το χθεσινό Θανατηφόρο Τροχαίο Δυστύχημα

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που έλαβε χώρα, χθες το απόγευμα, στην …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων