Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

spot_img

Προτεινόμενα

Κάλεσμα στους δημότες που έχουν οφειλές προς τον Δήμο Ολυμπίας να εκμεταλλευτούν την δυνατότητα που τους δίνει ο νέος Νόμος για την ρύθμιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πέτρος Γιαννακόπουλος, τονίζοντας τις ευεργετικές διατάξεις του, που προβλέπουν ακόμα και 100% απαλλαγή προσαυξήσεων.

Στην ρύθμιση αυτή (Ν.4483/2017) υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του Νομοσχεδίου δηλαδή μέχρι και τις 31 Σεπτεμβρίου 2017. Για τις οφειλές αυτές, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύς του.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννακόπουλος, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης  υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

-Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%

-Από 2 έως και 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%

-Από 25 έως και 48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%

-Από 49 έως και 72 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%

-Από 73 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα προβλεπόμενα, ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση  θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Επισημαίνεται πως η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα