ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Εθελοντική Κίνηση Πολιτών Καράτουλα: Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ» που εδρεύει στο Καράτουλα Ηλείας, καλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου στην Τακτική Γενική Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ (17) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 11:00 το πρωί, στο πρώην Δημαρχείο Ωλένης (Κοινοτικό Γραφείο Καράτουλα), που βρίσκεται στο Καράτουλα, με θέματα ημερήσιας διάταξης-πρόγραμμα:
1. Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης ώρα 11:00 π.μ.
2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
3. Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.
4. Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οικονομικός απολογισμός.
6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
7. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ανακοινώσεις-Προτάσεις-Εισηγήσεις-Συζήτηση.
9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής-Έναρξη εκλογικής διαδικασίας ώρα 12:30 μ.μ.
10. Τέλος εκλογικής διαδικασίας ώρα 17:00 μ.μ.
Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε επίτιμο και τακτικό μέλος του συλλόγου.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό.
Εγγραφές μελών μπορούν να γίνουν μέχρι και πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών.
Οι υποψηφιότητες για τα όργανα του Συλλόγου, υποβάλλονται την ημέρα των αρχαιρεσιών, με έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό συμβούλιο είναι επταμελές (7μελές) και στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (3μελής) και στο ενιαίο ψηφοδέλτιο ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης.
Αξιότιμα μέλη μας, φίλες και φίλοι,
επειδή δεν πρόκειται για μια απλή Γενική Συνέλευση, αλλά για την εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, η οποία είναι σημαντικές για την πορεία του, σας προσκαλούμε να προσέλθετε να εγγραφείτε μέλη και να συμμετάσχετε στα όργανα του Συλλόγου, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τα μέγιστα για την κοινωνία μας, σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού.
Σας παρακαλούμε για την προσέλευσή σας τις ορισθείσες ώρες.