ΕΙΚΟΝΙΚΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ

spot_img

Προτεινόμενα

Το δίκαιο και οι θεσμοί είναι μια επινοημένη αναγκαία συνθήκη, ώστε να μπορούν οι άν­θρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους σε μια ”έννομη” κοινωνία. Με τον όρο δικαιοσύνη χαρακτηρί­ζεται γενικά η ιδιότητα ή το γνώρισμα του δικαίου, καθώς επίσης και η απονομή του ως και το σύ­νολο της δικαστικής εξουσίας. Η δικαιοσύνη φέρεται να είναι ανεξάρτητη λειτουργία του κράτους και στη λειτουργία της δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις από οποιαδήποτε άλλη εξουσία. Οφείλει να παρέχει πειστικές και ισχυρές εγγυήσεις αξιοπιστίας να συμπεριφέρεται αμερόληπτα και αντικει­μενικά, με μοναδικό κριτήριο το σεβασμό της νομιμότητας και να αποτελεί αντιστάθμισμα στις παρεκτροπές των υπόλοιπων εξουσιών. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα.

Υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Η διαφθορά, η αυθαιρεσία, η υπέρβαση κάθε κανόνα χωρίς συνέπειες και η ατιμωρησία-βασικά αίτια της κρίσης- έχουν καταποντίσει τη χώρα και έχουν ισοπεδώσει την αξιοπρέπεια, την αισιοδοξία και την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Το κράτος δικαίου αμφισβητεί­ται πλέον έντονα από την Ελληνική κοινωνία, διότι ούτε το κοινό περί δικαίου αίσθημα ικανοποιεί­ται, αλλά ούτε και η Δικαιοσύνη λειτουργεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να αισθάνεται ότι υπάρχει μια εξουσία που την προστατεύει από κάθε ανομία.

Τα δικαστήρια δεν απονέμουν πάντοτε αληθινή δι­καιοσύνη, δεν εφαρμόζουν αδιαλείπτως ορθά το νόμο, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές και τις διεθνείς συνθήκες, αλλά με σκοπιμότητα αδικούν τους αδυνάτους και απαλλάσσουν ή στηρίζουν τους οικονομικά και ταυτόχρονα πολιτικά ισχυρούς. Στην Ελλάδα οι θεσμοί και οι εξουσίες ανέκα­θεν ”νοσούσαν”, ανάμεσα τους και η Δικαιοσύνη, καθώς δεν αποτελεί (ενώ θα έπρεπε) την εξαίρε­ση του κανόνα. Η έλλειψη σεβασμού της ανεξαρτησία της εξακολουθεί να υφίσταται από την εποχή ακόμα της καταδίκης σε θάνατο του Κολοκοτρώνη.

Όμως το ζήτημα της διαπλοκής δικαιοσύνης και πολιτικής στις μέρες μας έχει γιγαντώσει. Το πολιτικό σύστημα (διατηρώντας τα δικαστήρια σε απόλυτη οικονομική εξάρτηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κάνοντας νομοθετικές παρεμ­βάσεις που υποβαθμίζουν το ρόλο του δικαστικού σώματος), έχει φτάσει στο σημείο να μεταχειρί­ζεται τη Δικαστική εξουσία σε μεγάλο βαθμό ως δημόσια υπηρεσία, είτε για τη συγκάλυψη ευθυ­νών για σκάνδαλα, είτε για την εξυπηρέτηση άνομων συμφερόντων ισχυρών προσώπων.

Επίσης κάποιοι αριβίστες δικαστές, δρώντας μεροληπτικά υπέρ πολιτικών συγκεκριμένων κομμάτων, υπο­βοηθούν απροσχημάτιστα στην δραματική υποτίμηση του έργου και του κύρους της. Ωστόσο θα ήταν άδικο να μην αναφέρω και το αυτονόητο, ότι δηλαδή υπάρχουν και πολλές φωτεινές εξαι­ρέσεις ανάμεσα τους, που αρνούνται να ”συμμορφωθούν” με τις επιταγές του σάπιου συστήματος. Τα μακροχρόνια ”έλκη” της Ελληνικής Δικαιοσύνης θα πρέπει να επουλωθούν το συντο­μότερο, διότι αν υπήρχε ισχυρή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η χώρα μας θα ήταν ελεύθερη, και οι πολίτες της θα απολάμβαναν την ισότητα και την ισονομία σε μιαν αληθινή Δημοκρατία.

Την πρώ­τιστη λοιπόν απαίτηση και μέριμνα του Ελληνικού λαού στο εξής, θα ήταν φρόνιμο να αποτελεί η ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαστικής εξουσίας και η κάθαρση της με νομοθετικά μέτρα, από ανί­κανους ή διεφθαρμένους δικαστικούς και εν συνεχεία η απονομή δικαιοσύνης για όλα τα εγκλήμα­τα που έχουν συντελεστεί σε βάρος του. Είναι καιρός να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών ορ­γάνων όλοι οι ενυπόγραφα υπεύθυνοι για το δανεισμό της χώρας.

Μηδενός εξαιρουμένου οι υπαί­τιοι καταχρήσεων κοινωνικού χρήματος, για ιδιοτελείς προσωπικούς ή κομματικούς σκοπούς. Όλοι αυτοί που υπέθαλψαν υπέρ αυξήσεις δαπανών σε δημόσια έργα ή καρπώθηκαν ποσοστά κέρδους από κρατικές προμήθειες και αναθέσεις δημοσίων έργων, χωρίς μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Άπα­ντες όσοι συναίνεσαν και προχώρησαν στη διαγραφή οφειλών τηλεοπτικών σταθμών και ποδο­σφαιρικών ομάδων.

Όλοι εκείνοι που προσέλαβαν υπαλλήλους χωρίς αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ. Βασική ωστόσο προϋπόθεση για την επιτυχή απόδοση αντικειμενικής δικαιοσύνης, αποτελεί η πραγμάτωση της μέσα σε ένα πολιτισμένο κλίμα ανθρωπιάς, σύνεσης, λογικής και ψυχραιμίας, χω­ρίς εμπάθεια και εκδικητική μανία, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και να οδη­γηθούμε ασφαλώς σε ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ελλάδας. ” Αν απουσιάζει η δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η πολιτική εξουσία, παρά οργανωμένη ληστεία;” (Ιερός Αυγουστίνος)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (συγγραφέας)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα