Εκλογές Επιμελητηρίου: Μέχρι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων για να ψηφίσουν

spot_img

Προτεινόμενα

 

Οι εκλογές του Επιμελητηρίου στις 16 και 17 Δεκεμβρίου είναι κρίσιμες για το εμπορικό κόσμο του Νομού καθώς θα αναδείξουν ένα νέο επιμελητήριο ανοικτό για όλους τους επαγγελματίες.

Θα πρέπει όμως απαρέγκλιτα όλες οι επιχειρήσεις μέχρι το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου να υποβάλλουν στην εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηλείας τις εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων τους που θα ψηφίσουν στις εκλογές.

Μια διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο και θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ώστε να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

Ανάλογα μάλιστα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων καθορίζεται και ο αριθμός των εκπροσώπων ως ακολούθως:

> Στις ΟΕ & ΕΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να

υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιριών έως δύο ομόρρυθμοι εταίροι ή ένας  ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος.

> Στις ΕΠΕ, που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να

υποδειχθούν από την εταιρία έως δύο εξ αυτών, δηλαδή είτε δύο διαχειριστές είτε ένας

διαχειριστής και ένας εταίρος (δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).

> Στις ΙΚΕ, που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να

υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε

ένας διαχειριστής και ένας εταίρος)

> Στις ΑΕ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο τρείς

εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. ή ανώτατα Διευθυντικά στελέχη της

εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

> Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και να

υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος μεταξύ του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του.

> Στα Υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και να

υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή

αντίκλητου τους, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

> Στους ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι,

δηλαδή ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή ο αναπληρωτής τους.

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα