ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΗΛΕΙΑ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων


Εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων (οδηγών και συνοδηγών), στα πλαίσια του Κανονισμού 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους, θα διοργανώσει  η Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το λόγο αυτό όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας μέχρι 31/10/2018 προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο. Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας και άνω.

Επισημαίνεται  ότι η εκπαίδευση όλων όσων ασχολούνται με την μεταφορά ζώντων ζώων είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό ικανότητας μεταφορέα.

Η μεταφορά ζώων από άτομα μη εκπαιδευμένα αποτελεί παράβαση της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.