ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υδροδότησης προς όφελος των πολιτών

  • 5
    Shares

Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ύδρευσης στην πόλη του Πύργου προχωρά με γοργούς ρυθμού. Μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ( πρώην πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), υλοποιείται αυτή τη περίοδο το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού, ζωνοποίησης  και αυτόματου ελέγχου του δικτύου ύδρευσης» της πόλης του Πύργου με συνολικό προϋπολογισμό 1.657.000€. Το έργο περιλαμβάνει την αποτύπωση και ψηφιοποίηση όλου του δικτύου ύδρευσης της πόλεως μας, και έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

Μέσα από το πρόγραμμα προβλέπεται και η προμήθεια και αντικατάσταση 5.000 ηλεκτρονικών υδρομετρητών. Ήδη τα συνεργεία μας έχουν προχωρήσει στην αντικατάσταση 2.700 υδρομετρητών εντός της πόλης και ήδη οι πρώτοι καταναλωτές έχουν στην διάθεση τους σύγχρονα συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης τους.

Η τοποθέτηση των ψηφιακών μετρητών γίνεται προς όφελος των ίδιων των πολιτών. Οι μετρήσεις θα γίνονται ψηφιακά, με απόλυτη ακρίβεια, ενώ αυτόματα θα ενημερώνεται το σύστημα και θα προχωρά η έκδοση λογαριασμού. Έτσι οι καταναλωτές θα πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο για το νερό το οποίο έχουν καταναλώσει και για τίποτα περισσότερο.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της ζωνοποίησης του δικτύου. Στην πόλη του Πύργου δημιουργούνται δέκα (10) ζώνες, στις οποίες και θα τοποθετηθούν 100 διακόπτες δικλείδων ασφαλείας- βάνες.

Η δημιουργία ζωνών παρέχει πολλά και σημαντικά οφέλη. Κάθε ζώνη θα ελέγχεται από ηλεκτρονικές βάνες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ορθή πίεση στο δίκτυο του νερού ενώ παράλληλα θα γίνεται έλεγχος και της ποιότητα του- προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι το νερό που φτάνει στο σπίτι τους είναι απόλυτα καθαρό.

Παράλληλα σε πιθανότητα διαρροής του δικτύου λόγω βλάβης, θα μπορεί να απομονώνεται η συγκεκριμένη ζώνη στην οποία έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό και έως τη στιγμή αποκατάστασης της βλάβης δεν θα μένει όλη η πόλη χωρίς νερό. Ταυτόχρονα μέσω του συστήματος της ΔΕΥΑ Πύργου θα υπάρχει ενημέρωση των καταναλωτών της συγκεκριμένης ζώνης, με μήνυμα –SMS- για την διακοπή υδροδότησης.

Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών καθώς για να προχωρήσει το έργο, το επόμενο τρίμηνο, είμαστε αναγκασμένοι μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, να προχωράμε στην προγραμματισμένη διακοπή νερού. Οι διακοπές της υδροδότησης θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες προκειμένου να μειωθεί η ταλαιπωρία των ίδιων των καταναλωτών.

Η αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης, είναι υπόθεση όλων μας

 


  • 5
    Shares