ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

“Ενημέρωση στο ΣΔΕ Αμαλιάδας για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)”

  • 4
    Shares

Τη Τρίτη 5/02/2019 οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ (Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας) Αμαλιάδας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα -Κοιν.Σ.Επ. Το ΣΔΕ Αμαλιάδας επισκέφθηκε ο κος Ιωάννης Σαραντόπουλος, ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. Κρεστένων ” Πολιτισμός και Ευημερία”.

Κατά την ενημέρωση έγινε αναλυτική παρουσίαση από το κο Σαραντόπουλο, όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Αμαλιάδας ενημερώθηκαν τόσο για τον ορισμό, το σκοπό και τον κανονισμό λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ, όσο και για τη δράση της Κοιν.Σ.Επ Κρεστένων.             Επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα και η διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας που διέπει τις Κοιν.Σ.Επ. κατά την οποία δίδεται έμφαση στο συνάνθρωπο, στην ομαδική δουλειά και συνεργασία με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και τη δημιουργία τομέων ανάπτυξης.  Τονίστηκε επίσης ότι οι Κοιν.Σ.Επ., αποτελούν βασική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική ωφέλεια ως βασικός πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης και ότι δεν είναι ανώνυμες εταιρίες με σκοπό το κέρδος, αλλά εταιρίες κοινωνικού χαρακτήρα όπου το 60% του κέρδους αποδίδεται για το κοινό καλό.

Βασικό κομμάτι της ενημέρωσης αποτέλεσε το νομικό και οικονομικό καθεστώς λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ, οι φοροαπαλλαγές, οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, η αυτασφάλιση των εργαζομένων, ενώ τονίστηκε και η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος και λοιπών τελών για τα οποία ισχύει ο διαμοιρασμός μεταξύ των μελών.

Ακολούθησε ένας γόνιμός διάλογος με το κο Σαραντόπουλο, όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι έκαναν ερωτήσεις, ζητώντας αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα ειδικά για το οικονομικό κομμάτι, τους τρόπους ασφάλισης των εργαζομένων, την οικονομική συμμετοχή και τον επιμερισμό του κέρδους.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Αμαλιάδας, βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα τη παρούσα ενημέρωση καθώς ανέφεραν ότι δε γνώριζαν καθόλου για την ύπαρξη και τη λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ.


  • 4
    Shares