Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022
24.6 C
Pýrgos

Ενημέρωση σχετικά με την τήρηση του ωραρίου σε κατηγορίες εργαζομένων στους ΟΤΑ

spot_img

Σε ενημέρωση σχετικά με την άρνηση να τηρηθεί η  εφαρμογή του ωραρίου που προβλέπει για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων στους ΟΤΑ η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη μεταξύ ΠΟΕ-ΟΤΑ και Ελληνικού Δημοσίου, προέβη ο σύλλογος Εργαζομένων  δήμων  Πύργου, Ζαχάρως και Αρχ. Ολυμπίας.

Αναλυτικότερα ο σύλλογος μετά και τις δεκάδες καταγγελίες

(ειδικά από καθαρίστριες)για την μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων και παρερμηνειών , επικοινώνησε με την Νομική Υπηρεσία της Ομοσπονδίας και επισημαίνει  τα εξής:

«Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη για μειωμένο ωράριο πρέπει να καταλαμβάνει όσους υπαλλήλους αμείβονται σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΥΕΚ 2945/τ Β/29-08-2017 Ε.Σ.Σ.Ε με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και την

3-8-2018 ΣΣΕ Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου) και το υπ’ αρίθμ. 56376/15-10-2018 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών και απασχολούνται από Δήμους και Δημοτικά ΝΠΔΔ και έχουν μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους την καθαριότητα κοινόχρηστων τουαλετών και αφοδευτηρίων. Αυτό προκύπτει αν ανατρέξουμε στον σκοπό  για τον οποίο καθιερώθηκε αυτή η διάταξη.

Τα μέρη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επιδίωξαν να ελαφρύνουν, μέσω της μείωσης του ωραρίου εργασίας, όσους υπαλλήλους απασχολούνται με το εξαιρετικά δύσκολο και ανθυγιεινό έργο της καθαριότητας των κοινόχρηστων τουαλετών των δημοτικών κτιρίων. Αν ήθελε υποτεθεί ότι τα μέρη στόχευαν στην ελάφρυνση μόνο εκείνων των υπαλλήλων, οι οποίοι απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα με την καθαριότητα τουαλετών, χωρίς να έχουν μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους την καθαριότητα και άλλων δημοτικών χώρων, θα οδηγούμασταν σε τρεις θεμελιώδεις αντινομίες. Πρώτον, δεν υπάρχουν σήμερα εργαζόμενοι σε Δήμους που να απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα των τουαλετών. Με βάση αυτό το αναμφισβήτητο δεδομένο γίνεται κατανοητό ότι ο συγκεκριμένος όρος θα ήταν άνευ περιεχομένου αν σκόπευε στην προστασία μίας κατηγορίας εργαζομένων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεύτερον, είναι παράλογο να προστατεύονται μεν όσοι υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την καθαριότητα κοινόχρηστων δημοτικών τουαλετών και όχι όσοι εκτός από αυτές έχουν επιπλέον την υποχρέωση να καθαρίζουν και άλλους εσωτερικούς χώρους, όπως μαγειρεία, παιδικούς σταθμούς κ.λπ.». Τρίτον, όπως ορθά επισημαίνει στην ανακοίνωσή της και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. -της οποίας η ερμηνεία θα πρέπει να θεωρείται αυθεντική, καθώς είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας- δεν υπάρχει στους Δήμους ειδικότητα, στα καθήκοντα της οποίας να περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η καθαριότητα αφοδευτηρίων και δημοτικών κοινόχρηστων τουαλετών, άρα δεν υπάρχει ειδικότητα που να μπορεί αναμφισβήτητα να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία για την φύση των καθηκόντων της. Υπ’ αυτή την έννοια μάλιστα, και αν ακόμα υπήρχαν εργαζόμενοι με αποκλειστικό εν τοις πράγμασι καθήκον την καθαριότητα τουαλετών, εντούτοις αυτοί θα παρέμεναν απροστάτευτοι, καθώς, αφ’ ης στιγμής η ειδικότητά τους δεν περιγράφεται ως αποκλειστικώς απασχολούμενη με καθαριότητα αφοδευτηρίων, αυτοί θα μπορούσαν εύκολα να στερηθούν του ευνοϊκού μειωμένου ωραρίου με μία απλή ανάθεση από τον προϊστάμενό τους της καθαριότητας και ενός άλλου χώρου.

Ενόψει των ανωτέρω, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν υπαγάγει ακόμα τους απασχολούμενους με την καθαριότητα των δημοτικών κοινόχρηστων τουαλετών στο μειωμένο ωράριο, θα πρέπει να κάνουν αυτό άμεσα, ενώ επιπλέον όσοι εξ αυτών έχουν απασχοληθεί από την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έως σήμερα με το προϊσχύον ωράριο και κατά συνέπεια έχουν εργαστεί 8 ώρες εβδομαδιαίως επιπλέον του κανονικού ωραρίου, θα πρέπει να διεκδικήσουν δικαστικά να αμειφθούν για την απασχόληση αυτή ως υπερωριακή».

Τέλος, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην υπαγωγή , στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των ανωτέρω ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας όλων των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους , στο πλαίσιο της βελτίωσης των ωρών εργασίας τους. Ιδίως να μειωθεί άμεσα η εβδομαδιαία απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων από την αιτία αυτή.

Δεν θα επανέλθουμε και επιφυλασσόμεθα αν δεν τηρηθεί άμεσα να ασκήσουμε κάθε νομικό δικαίωμά μας».

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα