ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εννέα φύλακες αρχαιολογικών χώρων θα προσληφθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλείας


Προσλήψεις εννέα μόνιμων νυχτοφυλάκων και φυλάκων, θα γίνουν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλείας, για την κάλυψη αναγκών σε αρχαιολογικούς χώρους του Νομού.

Η προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ αφορά συνολικά 186 μόνιμες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν με απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικοτήτων Ημερήσιων Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν οκτώ άτομα ως ημερήσιοι φύλακες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργο (1 θέση), Μουσείο και Χώρος Ολυμπίας (3 θέσεις), Ναός Φιγαλείας Επικουρείου Απόλλωνα (2 θέσεις), Φρούριο Χλεμουτσίου (2 θέσεις), ενώ έχει βγει και μία (1) θέση νυχτοφυλάκων στο Μουσείο και τον Χώρο Ολυμπίας.