ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΝΕΙΟΥ

Εντάχθηκε το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Λυγιάς»

  • 5
    Shares

Το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΣ)» Π/Υ : 135.396,63ΕΥΡΩ εντάχθηκε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0010804447 και  αφορά τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – πεζοδρομίων στην ΤΚ Λυγιάς, περιοχή της Γλύφας. Η περιοχή παρέμβασης έχει μήκος 700,00μ.

Με το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΦΑΣ)»  πρόκειται να κατασκευασθεί πεζοδρόμιο στη δεξιά πλευρά του δρόμου από τον οικισμό προς την παραλία, σε συνέχεια του ήδη διαμορφωμένου.

Στόχος  είναι η δημιουργία μιας λειτουργικά και αισθητικά ενιαίας διαδρομής για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, από τον οικισμό της Γλύφας μέχρι το «Ιονικό χωριό» και την εκεί παραλία.


  • 5
    Shares