ΗΛΕΙΑ

Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτήριου Δημοτικού Σχολείου


«Όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης (16 ετών και άνω) και επιθυμούν να αποκτήσουν Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 8:00 – 14:00, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Εθν. Αντίστασης 17 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή το διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό γέννησης
  3. Αίτηση συμμετοχής.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση».