ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Εξόφληση προεκλογικών γραμματίων ; – Ψιχάλα και δεκαχίλιαρο ;

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Σε ακόμα μια απ’ ευθείας ανάθεση έργου, ύψους 9.834,09€, με Φ.Π.Α. προχώρησε την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ήλιδας.

Αναλυτικότερα, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ήλιδας ανέθεσε στον εργολάβο κ. Κωνσταντίνο Μιχόπουλο το έργο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προξένησε η θεομηνία της  24ης Σεπτεμβρίου 2019 με τα χωματουργικά του μηχανήματα, καθώς τα μηχανήματα του δήμου δεν επαρκούν για τη συγκεκριμένη εργασία.

Όπως αναφέρει η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Ο εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή της υπηρεσίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.».

Το θέμα εγκρίθηκε με το σκεπτικό της «εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης» καθώς επίσης: «… οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: α). οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β). δεν είναι δυνατή η τήρηση προθεσμιών που προβλέπονται και γ). οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου».

Υ.Γ Θυμάστε καμιά τρομερή θεομηνία στον Δήμο Ήλιδας που δεν θυμόμαστε εμείς ;