Εξώδικο απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης «Ηλείων Επιμελητήριο» – Αποκρύπτουν τα οικονομικά στοιχεία φοβούμενοι την διαφάνεια

spot_img

Προτεινόμενα

Εξώδικο απέστειλε ο επικεφαλής της παράταξης «Ηλείων Επιμελητήριο» Κώστας Λάμπρος προς την διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας

 Αποκρύπτουν τα οικονομικά στοιχεία φοβούμενοι την διαφάνεια

*Ηθική και νομική υποχρέωση η ενημέρωση για τα οικονομικά του Επιμελητηρίου Ηλείας 

Τηρώντας τους δικούς της νόμους αδιαφάνειας, η απερχόμενη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας προσπαθεί ακόμα και τώρα να αποκρύψει  τα οικονομικά στοιχεία τα οποία της έχουν ζητηθεί. Από τις 23 Νοεμβρίου 2017, ο Επικεφαλής της παράταξης «Ηλείων Επιμελητήριο» Κώστας Λάμπρος έχει ζητήσει εγγράφως  τα οικονομικά στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηλείας. Παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας δεν έχει απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία της έχουν τεθεί.

Αλήθεια, τι φοβάται η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας και δέκα μέρες πριν τις εκλογές επιλέγει να μην εμφανίσει τα οικονομικά της στοιχεία;

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας που προσπαθεί, προεκλογικά να πείσει τους εκλογείς ότι δεν αποτελεί Βατικανό που εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολίγων,  δεν θέλει τα μέλη της να είναι ενήμερα για την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου φορέα;

Είναι ή δεν είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας όπως όλοι οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης να διασφαλίζει την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλη φύσεως, που σχετίζεται με την διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής;

Αλήθεια πίσω από την σιωπή για τα οικονομικά στοιχεία, τι προσπαθεί να κρύψει η απερχόμενη διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλείας;

Με στόχο την διαφάνεια στον χώρο του Επιμελητηρίου ο επικεφαλής της παράταξης «Ηλείων Επιμελητήριο» Κώστας Λάμπρος απέστειλε σήμερα εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία προς το Επιμελητήριο Ηλείας.

 

Η εξώδικη δήλωση

Στην εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία πρόσκληση επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «Στα πλαίσια της ενημέρωσής μας σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Επιμελητηρίου, ως παράταξης που συμμετέχει στις προσεχείς εκλογές της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου του έτους 2017, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηλείας, ζητήσαμε επανειλημμένα  προφορικά, να μας χορηγήσετε τα κάτωθι έγγραφα:

  1. Τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς της παρούσας Διοίκησης των ετών 2011 έως 2018.
  2. Τους ισολογισμούς – απολογισμούς των ετών 2011 έως 2016.
  3. Ισοζύγιο τέλους χρήσης των ετών 2011 έως 2016 και το τελευταίο κλεισμένο τρέχουσας χρήσης ( 2017 ).
  4. Αναλυτική κατάσταση των απευθείας αναθέσεων για προμήθειες, λήψη υπηρεσιών και μελετών των οικονομικών χρήσεων  2011 έως 2017.
  5. Κατάσταση των επιχορηγήσεων Συλλόγων, Οργανισμών κλπ των ετών 2011 έως 2017.
  6. Αναλυτική κατάσταση δαπανών για δημοσιεύσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, λοιπές εκδόσεις, sites κλπ), για δημιουργία οδηγών, προωθητικού υλικού κλπ των ετών 2011 έως 2017.
  7. Κατάσταση δαπανών για οδοιπορικά, έξοδα μετακίνησης κλπ των μελών της Διοίκησης, των Συμβούλων και του προσωπικού του Επιμελητηρίου των ετών 2011 έως 2017.
  8. Αναλυτική κατάσταση δαπανών για τη συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού και κατάσταση συμμετεχόντων σε αυτές των ετών 2011 έως 2017.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες προφορικές οχλήσεις μας, δεν μας χορηγήσετε τα αιτούμενα έγγραφα, αναγκασθήκαμε να υποβάλλουμε και εγγράφως το αίτημά μας, στην Γραμματεία του Επιμελητηρίου Ηλείας την 23.11.2017 με αριθμό πρωτ. 3925/23.11.2017.

Επειδή εκ νέου, παρά την πάροδο, δέκα και πλέον ημερών από την καταχώρηση του αιτήματός μας, δεν μας έχετε χορηγήσει τα αιτούμενα έγγραφα.

Επειδή με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις γενικές αρχές για την διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου και πρωτίστως την αρχή της διαφάνειας, η οποία αποτελεί ειδικότερη έκφανση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,  όλοι οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης, κατά συνέπεια δε και το Επιμελητήριο Ηλείας , έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλη φύσεως, που σχετίζεται με την διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής.

Επειδή είναι προφανές το έννομο συμφέρον μας για την χορήγηση των αιτουμένων από εμάς εγγράφων, αφού πέραν της ιδιότητας των υποψηφίων της παράταξής μας, ως μελών του Επιμελητηρίου Ηλείας, έχετε επιπλέον ηθική αλλά και νομική υποχρέωση να μας χορηγήσετε τα εν λόγω έγγραφα, αφού πρέπει να γνωρίζουμε τα οικονομικά πεπραγμένα αλλά και την υφιστάμενη σήμερα οικονομική κατάσταση του Επιμελητηρίου.

Για τους λόγους αυτούς, διαμαρτυρόμενοι για την ως άνω συμπεριφορά σας, αιτούμεθα για τελευταία φορά, να μας χορηγήσετε εντός δύο ημερών από την επίδοση της παρούσας, τα αιτούμενα εξ ημών έγγραφα,  άλλως και με την πάροδο απράκτου της ως άνω προθεσμίας, σας δηλώνουμε, ότι πέραν της δημοσιοποίησης της παρούσας, θα προσφύγουμε ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών Δικαστηρίων για την ικανοποίηση του αιτήματός μας».

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα