• OIKONOMIA
  • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους ΟΤΑ – Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους ΟΤΑ – Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, χορηγείται, εκτός από τον βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους και στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου Δήμων & Περιφερειών, καθώς και των Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων.

Τα παραπάνω απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στα πλαίσια  ερμηνευτικής εγκυκλίου  του Υπ. Εσωτερικών

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο – απάντηση του ΥΠ.ΕΣ., η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό, που εργάζεται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ειδικότερα, από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι, η ρύθμιση καταλαμβάνει τους εργαζόμενους εκείνους, που, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, υφίστανται εξ αντικειμένου τις επιβαρυντικές επιπτώσεις της επαφής με χώρους υγειονομικής ταφής, ανακύκλωσης, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμούς μεταφόρτωσης και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Νομικά κρίσιμο, δηλαδή, ως προς την υπαγωγή ή μη κατηγοριών εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης είναι το πραγματικό γεγονός της έκθεσής τους στις επιβαρυντικές επιπτώσεις των χώρων αυτών.

«Κατά συνέπεια, εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν κατά πλήρες ωράριο την εργασία τους στους επίμαχους χώρους, δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 22 του ν. 4368/2016», επισημαίνεται

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι,

  • Στους δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος συμπεριλαμβάνονται και οι Προϊστάμενοιοργανικών μονάδων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, προσφέρουν πλήρη απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του.
  • Στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι ναι μεν έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, και την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, ωστόσο οι αρμόδιες οργανικές μονάδες τους δεν στεγάζονται εν όλω στους σχετικούς ανθυγιεινούς χώρους, αλλά μέρος αυτών στεγάζεται στο κατάστημα του οικείου Δήμου, δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρ. 22 του ν. 4368/2016 είναι μόνον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανθυγιεινούς χώρους (ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης ευθύνης ) και σε καμία περίπτωση οι απασχολούμενοι στο κατάστημα του Δήμου.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Δημοσκόπηση «Ilia.news»: «Καταστροφική» η μέχρι στιγμής θητεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ηλεία

Έκλεισε η δημοσκόπηση του «Ilia.news» με θέμα το πως αξιολογούν οι κάτοικοι της Ηλείας τη μέχρι στιγμής τη θητεία της …

Συνελήφθη άνδρας στo Λαγανά Ήλιδας για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας στην Ηλεία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.   Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν (480) γραμμάρια κορφάδες κάνναβης  και εκρίζωσαν …

Χωρίς νερό από τις 9 το πρωί η Αμαλιάδα!!!

«Κόκκινο» χτυπάνε σήμερα τα νεύρα των κατοίκων της Αμαλιάδας καθώς από τις 9 το πρωί έως και την ώρα που …

Βενετία η Αμαλιάδα!!!

Στο νερό «πνίγεται» η Αμαλιάδα με τους δρόμους της, να μοιάζουν με κανάλια της Βενετίας! Κατά τη διάρκεια εργασιών στη …

  • OIKONOMIA
  • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους ΟΤΑ – Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ.

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους ΟΤΑ – Διευκρινίσεις του ΥΠ.ΕΣ.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, χορηγείται, εκτός από τον βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους και στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου Δήμων & Περιφερειών, καθώς και των Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών, που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων.

Τα παραπάνω απαντά ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στα πλαίσια  ερμηνευτικής εγκυκλίου  του Υπ. Εσωτερικών

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο – απάντηση του ΥΠ.ΕΣ., η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό, που εργάζεται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ειδικότερα, από τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι, η ρύθμιση καταλαμβάνει τους εργαζόμενους εκείνους, που, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους, υφίστανται εξ αντικειμένου τις επιβαρυντικές επιπτώσεις της επαφής με χώρους υγειονομικής ταφής, ανακύκλωσης, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμούς μεταφόρτωσης και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Νομικά κρίσιμο, δηλαδή, ως προς την υπαγωγή ή μη κατηγοριών εργαζομένων στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης είναι το πραγματικό γεγονός της έκθεσής τους στις επιβαρυντικές επιπτώσεις των χώρων αυτών.

«Κατά συνέπεια, εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν κατά πλήρες ωράριο την εργασία τους στους επίμαχους χώρους, δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 22 του ν. 4368/2016», επισημαίνεται

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι,

  • Στους δικαιούχους του εν λόγω επιδόματος συμπεριλαμβάνονται και οι Προϊστάμενοιοργανικών μονάδων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι, προσφέρουν πλήρη απασχόληση στους χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του.
  • Στις περιπτώσεις των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού οι οποίοι ναι μεν έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, και την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, ωστόσο οι αρμόδιες οργανικές μονάδες τους δεν στεγάζονται εν όλω στους σχετικούς ανθυγιεινούς χώρους, αλλά μέρος αυτών στεγάζεται στο κατάστημα του οικείου Δήμου, δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρ. 22 του ν. 4368/2016 είναι μόνον οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανθυγιεινούς χώρους (ανεξαρτήτως ειδικότητας και θέσης ευθύνης ) και σε καμία περίπτωση οι απασχολούμενοι στο κατάστημα του Δήμου.
Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

«Συντριβή» της Νέας Δημοκρατίας δείχνει η νέα δημοσκόπηση του «Ilia.news»

«Καθίζηση» σχεδόν… 15 ποσοστιαίων μονάδων (από τα επίσημα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2019) έδωσαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας …

Οι εγγραφές στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή της Αμαλιάδας πότε ξεκινούν;

Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, ξεκίνησαν και οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε, πότε ξεκινούν …

Δημοσκόπηση «Ilia.news»: «Καταστροφική» η μέχρι στιγμής θητεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την Ηλεία

Έκλεισε η δημοσκόπηση του «Ilia.news» με θέμα το πως αξιολογούν οι κάτοικοι της Ηλείας τη μέχρι στιγμής τη θητεία της …

Συνελήφθη άνδρας στo Λαγανά Ήλιδας για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας στην Ηλεία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.   Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν (480) γραμμάρια κορφάδες κάνναβης  και εκρίζωσαν …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων