ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Επίσημο: Στο -6 ο Ξενοφών

Είναι πλέον και επίσημο. Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το ilia.news, η απόφαση για αφαίρεση βαθμών στον Ξενοφώντα ήταν δεδομένη και δεν είχε επιστροφή.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΗ

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 24/01/2018, αφού έλαβε υπόψη την ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, με αριθ. πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας 31/10-01-2018 του σωματείου «ΑΠΟ ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ», που στρέφεται κατά ποδοσφαιριστή ΛΩΛΗ Ι με ΑΡ. Δ. ΕΠΟ 1187316 του σωματείου «ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» στον αγώνα της Α1 DEDALOS SECURITY κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» στις 08/01/2018 και ότι η ένσταση αυτή κατατέθηκε με έγγραφο υπόμνημα εντός της νόμιμης προθεσμίας και κατατέθηκε το νόμιμο παράβολο Νο 4371/10-01-2018 για την άσκησή της σύμφωνα με τα Άρθρα 23§4β,γ του Κ.Α.Π., το Φ.Α. , το υπ αρ. 2599/18-01-2018 έγγραφο ΕΠΟ, καθώς και την αυτοπρόσωπη παρουσία των νομίμων εκπροσώπων των σωματείων και το υπ. αρ. 124/24-01-2018 έγγραφο του σωματείου ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
κάνει δεκτή την ένσταση του σωματείου «ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ» για αντικανονική συμμετοχή του ως άνω ποδοσφαιριστή ο οποίος αν και πτυχιούχος προπονητής κάτοχος κάρτας ΕΠΟ UEFA 3ετούς διάρκειας, δεν τήρησε τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής του ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα σύμφωνα με το άρθ..13 του Κανονισμού Προπονητών ΕΠΟ και άρθ. 19§14 Κ.Α.Π. Σύμφωνα με το άρθ. 23§9 Κ.Α.Π.
επιβάλλει
-Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΑΠΟ ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ» με τέρματα 3-0 και (3) βαθμούς
-Αφαιρεί (3) βαθμούς από τον πίνακα βαθμολογίας της τρέχουσας 2017-2018 ποδοσφαιρικής περιόδου
-Χρηματική ποινή 100 € (άρθ.. 15§6α του Π.Κ.)
Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφαση.

Θυμίζουμε ότιο Ξενοφών είχε ζητήσει δυο μέρες προθεσμία να προσκομίσει με τη σειρά του ένα έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής του είχε κάνει άρση της προπονητικής του ιδιότητας μέσω της ΕΠΣ Ηπείρου, η οποία όμως με τη σειρά της, από δικό της λάθος, δεν είχε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες. Κάτι τέτοιο ωστόσο, δεν μπορεί στην παρούσα φάση να αποδειχθεί εμπράκτως.