ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Αυγερινοπούλου στον ΕΟΑΝ


Επίσκεψη Αυγερινοπούλου στον ΕΟΑΝ για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, την ανακύκλωση και το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας.

Ιδιαιτέρως παραγωγική ήταν η συνάντηση της Δρος Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, Βουλευτού Ν. Ηλείας και Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), κ. Νίκο Χιωτάκη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Σιδέρη, για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα της αρμοδιότητας του ΕΟΑΝ με έμφαση στα θέματα ανακύκλωσης.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν η πολιτική του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών, η ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα και δη των ολοκληρωμένων συστημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, οι προκλήσεις στη μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας, η κυκλική οικονομία, αλλά και η ενίσχυση των δράσεων των Δήμων.  Η Δρ. Αυγερινοπούλου επισήμανε ότι οι ανταποδοτικές δράσεις από το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας θα πρέπει, εκτός από τον επιμορφωτικό τους χαρακτήρα και τα ζητήματα ευαισθητοποίησης του κοινού, που είναι στόχοι και για τον ΕΟΑΝ, να τύχουν άμεσης αξιοποίησης σε πρόγραμμα προστασίας της βιοποικιλότητας, όπως για παράδειγμα της στήριξη των περιοχών Natura 2000, αλλά και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας μέσω της δημιουργίας και ενίσχυσης καταφυγίων θαλάσσιας ζωής. Η πρόταση της κα Αυγερινοπούλου κρίθηκε από όλους τους μετέχοντες ως ενδιαφέρουσα, καθώς συνάδει με τον κατεξοχήν λόγο που επιβλήθηκε εξ’ αρχής το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας,  ήτοι την προστασία των  θαλασσίων ειδών, αλλά και με το γεγονός ότι οδεύουμε στη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Εκτεταμένη ήταν, δε, η συζήτηση επί της ανάγκης ενίσχυσης των δράσεων των Δήμων στον τομέα της ανακύκλωσης. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ ενημέρωσαν ότι θα δημιουργηθεί ψηφιακός οδηγός για ενημέρωση των Δήμων σχετικά με τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματά τους, ενώ εξετάζεται η ένταξη περαιτέρω ρευμάτων σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η συζήτηση κινήθηκε, ακόμη, γύρω από τον άξονα της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης τόσο του κοινού όσο και των μαθητών για τη μείωση των αποβλήτων, αλλά και της ανάγκης προώθησης της ανακύκλωσης είτε σε πλαίσιο μαθήματος είτε ως βιωματικού εργαστηρίου. Η κα Αυγερινοπούλου πρότεινε, δε, τη δημιουργία προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για την ανακύκλωση, καθώς στους ορεινούς δήμους συχνά υπάρχει απουσία εξειδικευμένου προσωπικού για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον κ. Χιωτάκη και κ. Σιδέρη να επισκεφθούν την Ηλεία, κάτι που αποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά.