ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Επιστημονικό Ινστιτούτο Ολυμπιακών σπουδών


Η επιτροπή συγχώνευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ΤΕΙ Πελοποννήσου αποφάσισαν την ίδρυση επιστημονικού ινστιτούτου Ολυμπιακών σπουδών.

Ο Τάκης Αλεξόπουλος κοσμήτορας Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τόνισε πως αφού η απόφαση ήταν ομόφωνη είναι δύσκολο να την απορρίψει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Στόχος είναι να ιδρυθεί ένα επιστημονικό ινστιτούτο Ολυμπιακών Σπουδών με έδρα την Αρχαία Ολυμπία και θα υλοποιεί πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θα υπάγεται στην  Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.