ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιτακτική είναι η ανάγκη για την πλήρη οριοθέτηση της κοίτης του Αλφειού (φώτο)


Την άμεση   λήψη μέτρων στον Αλφειό προκειμένου να σταματήσει το πολύ συχνό φαινόμενο των καταστροφών στις περιουσίες τους , ζητούν οι αγρότες στου κάμπο της Παπαδούς, αλλά και στην ευρύτερη παραποτάμια περιοχή.

Ήδη λόγω της απουσίας οριοθέτησης σε ένα πολύ μεγάλο τμήματα της κοίτης του ποταμού, οι επιπτώσεις  τα τελευταία χρόνια ήταν δυσμενείς για τους παραγωγούς που επιβιώνουν  μόνο από τις αγροτικές καλλιέργειες.

Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ο Αλφειός παρουσιάζει διαδοχική πορεία  από τη μια πλευρά στην άλλη, πράγμα  που οφείλεται στις αλλεπάλληλες μετατοπίσεις της κοίτης κατά τη διάρκεια ανόδου της στάθμης του.

Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους , αφού εφόσον   δε γίνουν άμεσα ενέργειες οριοθέτησης και «θωράκισης» της κοίτης, οι καταστροφές θα ενταθούν ακόμη περισσότερο, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα  τα τελευταία χρόνια.