ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΟ/ΕΠΣ: Αναταράξεις φέρνει ο νέος  Κανονισμός Διαιτησίας


Αναταράξεις φέρνει ο νέος Κανονισμός Διαιτησίας, για τον οποίο έγινε πολύς λόγος και τα μέλη της Ε.Ε. της ΕΠΟ προέβαλλαν σθεναρές αντιρρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 13 του νέου Κανονισμού Διαιτησίας περί δικαιωμάτων των αξιωματούχων αγώνων, αναφέρεται ξεκάθαρα στην παράγραφο 15 ότι οι διαιτητές δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ποσοστά των αποζημιώσεών τους στις οικείες ΕΠΣ. Αποζημιώσεις για παιχνίδια είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο και τις οποίες κατέβαλλαν έως τώρα στις οικείες ΕΠΣ.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο κάποια μέλη της ΕΕ τόνισαν ότι αυτό θα αποβεί εις βάρος των Ενώσεων, των οποίων τα οικονομικά βρίσκονται σε δεινή θέση. Ωστόσο η θέση των FIFA/UEFA ήταν ξεκάθαρη, με τον εντεταλμένο εκπρόσωπο των FIFA/UEFA Χέμπερτ Χούμπελ να υπογραμμίζει ότι σε καμία άλλη χώρα δεν συμβαίνει αυτό, να καταβάλλουν οι διαιτητές ποσοστά από τον μισθό τους στις Ενώσεις και κατά συνέπεια θα καταργηθεί.

Πλέον εκείνο που απομένει να ξεκαθαριστεί, θα είναι με ποια ακριβώς μορφή θα γίνεται η αποζημίωση των διαιτητών, αν δηλαδή τα λεγόμενα ποσοστά θα αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, ή απλά θα τα κρατούν οι διαιτητές.

Ακόμα πιο σημαντική είναι η επόμενη παράγραφος του άρθρου 13, η παράγραφος 16, η οποία επιτρέπει πλέον στους διαιτητές να μετέχουν και να εκλέγονται σε θέσεις ή αξιώματα των συλλογικών τους οργάνων, δηλαδή των τοπικών Συνδέσμων. Πρόκειται για μια παράγραφο, η οποία θα δώσει ξανά στους τοπικούς Συνδέσμους Διαιτητών, την ευκαιρία να έχουν στις τάξεις τους εν ενεργεία διαιτητές.

Όλα αυτά έρχονται σε μια χρονική περίοδο, στην οποία πλέον όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση της ελληνικής διαιτησίας, η οποία θα αποκτήσει θεσμική εκπροσώπηση εντός της ΕΠΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΟΔΠΕ, η Ομοσπονδία Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας, βαδίζει ολοταχώς προς τροποποίηση του καταστατικού της και μετατροπή τη σε «Ένωση», πράγμα το οποίο θα της επιτρέψει την ένταξή της στις Ενώσεις-μέλη της ΕΠΟ. Κατά συνέπεια και οι τοπικοί Σύνδεσμοι διαιτητών, σε μια τέτοια περίπτωση, θα αποτελέσουν το πρωτοβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των διαιτητών.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον νέο Κανονισμό Διαιτησίας:

https://www.epo.gr/media/files/REFEREES/Clean_Refereeing%20Regulation_21.07.2020.pdf