ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΟ/Εφέσεων: Δικαιώθηκε έστω και αργά η Ζάκυνθος


Δικαιώθηκε η Ζάκυνθος και ανακτά τους βαθμούς που της αφαιρέθηκαν, για την ένσταση την οποία είχε υποβάλλει ο Τσικλητήρας Πύλου. Αν και η Ζάκυνθος έχει υποβιβαστεί, οι άνθρωποι της ομάδας κυνήγησαν την υπόθεση για λόγους «τιμής» και δικαιώθηκαν, καθώς το λάθος προερχόταν από την ΕΠΟ.

Η απόφαση: «Με την υπ’ αριθ. 42/2018 απόφασή της, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του σωματείου ΑΣ Ζάκυνθος 1961, κατά της υπ’ αριθ. 150/2018 απόφασης της ΠΕ/ΕΠΟ και του σωματείου ΑΟ Πύλου Ολυμπιονίκης Τσικλητήρας.

ξαφανίζει την εκκαλουμένη. Κρατεί και δικάζει την ένσταση. Απορρίπτει την από 07/03/2018 ένσταση του σωματείου ΑΟ Πύλου Ολυμπιονίκης Τσικλητήρας κατά του σωματείου ΑΣ Ζάκυνθος 1961».