ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΣΗ: Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής


Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις αποφάσεις που έλαβε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ στην τελευταία της συνεδρίαση:

https://www.eps-ilias.gr/wp-content/uploads/2020/02/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%9720%CE%B7-19-02-2020.pdf