ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΣΗ: Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις αποφάσεις που έλαβε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΗ στην σνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης:

http://www.eps-ilias.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%976%CE%B7-05-11-2019-converted.pdf