• ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΕΠΣΗ: Θα ανακληθούν υποψηφιότητες λόγω του Νόμου Αυγενάκη;- Κανένα ασυμβίβαστο με τους Προέδρους ομάδων

ΕΠΣΗ: Θα ανακληθούν υποψηφιότητες λόγω του Νόμου Αυγενάκη;- Κανένα ασυμβίβαστο με τους Προέδρους ομάδων

Μια σειρά από νομικά και καταστατικά ζητήματα προκύπτουν ενώ βρισκόμαστε προς την τελική ευθεία των εκλογών της ΕΠΣΗ. Εκλογές οι οποίες κανονικά έπρεπε να διεξαχθούν το αργότερο σε δυο βδομάδες, ωστόσο λόγω των περιοριστικών μέτρων, έχουν πάρει παράταση, μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

 

Ζητήματα που προκύπτουν, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους εκλογικούς καταλόγους και με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, αλλά και με τους υποψηφίους, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα να εκλεγούν. Δικαίωμα, το οποίο παρέχεται ως γνωστόν εδώ και χρόνια, μετά την έγγραφη συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκουν.

Πάμε να τα δούμε διεξοδικά

 

Δεν προκύπτει ασυμβίβαστο με προέδρους συλλόγων

Κανένα ασυμβίβαστο δεν φαίνεται να προκύπτει σε διοικούντες ομάδων να δηλώσουν υποψηφιότητα στις εκλογές της ΕΠΣΗ. Με βάση το Καταστατικό της ΕΠΣΗ, αλλά και τον αθλητικό Νόμο, δεν προκύπτει από πουθενά τέτοιου είδους πρόβλημα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να είναι πρόεδρος σε ομάδα και παράλληλα και μέλος της Ε.Ε. της ΕΠΣΗ. Περισσότερο κατά συνέπεια, έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα «εθιμοτυπικό» δίκαιο, μια πρακτική ετών, η οποία όμως δεν κρίνεται επιβεβλημένη από τις κείμενες διατάξεις. Δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι ή μέλη των Δ.Σ. της ΕΠΣΗ, συνήθιζαν να παραιτούνται από τις διοικήσεις των ομάδων τους, ως μια ένδειξη «ουδετερότητας». Μάλιστα, ένα μέλος της Ε.Ε., μπορεί ακόμα και να ψηφίσει τον εαυτό του στις εκλογές, ως ενεργό μέλος διοίκησης σωματείου, αν πρόκειται για εκλογική Γενική Συνέλευση (αντίθετα σε μια άλλη Γ.Σ. δεν έχει δικαίωμα καθώς ως φυσικά πρόσωπα τα μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου).

 

Το θέμα του Μητρώου

Πέρα όμως από αυτό το θέμα, υπάρχουν μια σειρά άλλα θέματα, νομικής και καταστατικής φύσης, τα οποία θα δημιουργήσουν σύγχυση, επειδή η ΕΠΣ Ηλείας έχει την τύχη ή την ατυχία, να είναι η πρώτη Ένωση που θα διενεργήσει εκλογές μετά την τροποποίηση του Νόμου από τον Λευτέρη Αυγενάκη. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε και μια σειρά από ευτράπελα στην πορεία. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ακόμα άγνωστο ποια σωματεία θα ψηφίσουν (για την ώρα μόνο εννέα έχουν εγγραφεί στο Μητρώο), παρατηρούμε τις παρατάξεις να έχουν πάρει τους δρόμους στην Ηλεία και να ανακοινώνουν υποψηφιότητες, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα με το Μητρώο.

Οι νέες διατάξεις στον Νόμο που έχει εισάγει ο Λευτέρης Αυγενάκης, δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση στα σωματεία εκείνα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Κατά συνέπεια, και οι υποψήφιοι τους οποίους θα προτείνουν, δυνητικά δεν θα έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα. Για να εγκριθεί μια υποψηφιότητα, πρέπει με βάση το Καταστατικό της ΕΠΣΗ και τον Νόμο, ο υποψήφιος να προταθεί από το σωματείο στο οποίο ανήκει. Πώς όμως αυτό θα γίνει, όταν το σωματείο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο; Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται ψηλά στην «ατζέντα» της ΕΠΟ και όπως εδώ στο ilia.news αποκάλυψε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, η ΕΠΟ θα έχει συναντήσεις με τον Λευτέρη Αυγενάκη για το θέμα, συναντήσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν και οι υπερεθνικές ομοσπονδίες.

 

Αυτά που αναφέρει ο Νόμος

Ας δούμε όμως εμείς, τι αναφέρει στα «επίμαχα» αυτά σημεία ο Νόμος και πώς προκύπτει ότι τα σωματεία τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, δεν θα έχουν δικαίωμα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι».

 

Το άρθρο 14 του Νόμου 2725 αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη  Γενική Συνέλευση, η  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για  τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.

Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και αυτό των αστοχιών  της σημερινής δημοτικής αρχής

‘ΗΛΙΔΑ- Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ’ Ουτοπία η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Αμαλιάδας Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και …

Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! – «Προστατεύστε τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο!!!»

«ΗΛΙΔΑ – Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Υπ. Δήμαρχος Ήλιδας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! Το θέμα της …

Από τους πολίτες με Δήμο ισχυρό-συγκροτημένο για τους πολίτες!…(βίντεο)

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΤ TV Από …

Παρατηρεί μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του ΓΟΕΒ από κάποιους ΤΟΕΒ, με τις ευλογίες της Περιφέρειας

Διαβάζοντας  κανείς  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο  για  τη  σύσκεψη  που αφορά στα προβλήματα της άρδευσης στη ζώνη Αλφειού, παρατηρεί …

Χαρίζονται χρέη σε πυρόπληκτους της Ηλείας

Tο υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε χθες ότι ύστερα από πολύμηνη, εντατική δουλειά, κλείνει – με τη δημοσίευση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων …

Ο βασιλιάς… είναι γυμνός! – Η παράταξη Λυμπέρη… πιο ανίσχυρη από ποτέ!

Ένας… «Πηνειώτικος καυγάς», όπως τον χαρακτήρισε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κράλλης, απέδειξε για μια ακόμα φορά στην …

  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • ΕΠΣΗ: Θα ανακληθούν υποψηφιότητες λόγω του Νόμου Αυγενάκη;- Κανένα ασυμβίβαστο με τους Προέδρους ομάδων

ΕΠΣΗ: Θα ανακληθούν υποψηφιότητες λόγω του Νόμου Αυγενάκη;- Κανένα ασυμβίβαστο με τους Προέδρους ομάδων

Μια σειρά από νομικά και καταστατικά ζητήματα προκύπτουν ενώ βρισκόμαστε προς την τελική ευθεία των εκλογών της ΕΠΣΗ. Εκλογές οι οποίες κανονικά έπρεπε να διεξαχθούν το αργότερο σε δυο βδομάδες, ωστόσο λόγω των περιοριστικών μέτρων, έχουν πάρει παράταση, μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

 

Ζητήματα που προκύπτουν, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους εκλογικούς καταλόγους και με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν, αλλά και με τους υποψηφίους, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα να εκλεγούν. Δικαίωμα, το οποίο παρέχεται ως γνωστόν εδώ και χρόνια, μετά την έγγραφη συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο ανήκουν.

Πάμε να τα δούμε διεξοδικά

 

Δεν προκύπτει ασυμβίβαστο με προέδρους συλλόγων

Κανένα ασυμβίβαστο δεν φαίνεται να προκύπτει σε διοικούντες ομάδων να δηλώσουν υποψηφιότητα στις εκλογές της ΕΠΣΗ. Με βάση το Καταστατικό της ΕΠΣΗ, αλλά και τον αθλητικό Νόμο, δεν προκύπτει από πουθενά τέτοιου είδους πρόβλημα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να είναι πρόεδρος σε ομάδα και παράλληλα και μέλος της Ε.Ε. της ΕΠΣΗ. Περισσότερο κατά συνέπεια, έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα «εθιμοτυπικό» δίκαιο, μια πρακτική ετών, η οποία όμως δεν κρίνεται επιβεβλημένη από τις κείμενες διατάξεις. Δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι ή μέλη των Δ.Σ. της ΕΠΣΗ, συνήθιζαν να παραιτούνται από τις διοικήσεις των ομάδων τους, ως μια ένδειξη «ουδετερότητας». Μάλιστα, ένα μέλος της Ε.Ε., μπορεί ακόμα και να ψηφίσει τον εαυτό του στις εκλογές, ως ενεργό μέλος διοίκησης σωματείου, αν πρόκειται για εκλογική Γενική Συνέλευση (αντίθετα σε μια άλλη Γ.Σ. δεν έχει δικαίωμα καθώς ως φυσικά πρόσωπα τα μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου).

 

Το θέμα του Μητρώου

Πέρα όμως από αυτό το θέμα, υπάρχουν μια σειρά άλλα θέματα, νομικής και καταστατικής φύσης, τα οποία θα δημιουργήσουν σύγχυση, επειδή η ΕΠΣ Ηλείας έχει την τύχη ή την ατυχία, να είναι η πρώτη Ένωση που θα διενεργήσει εκλογές μετά την τροποποίηση του Νόμου από τον Λευτέρη Αυγενάκη. Δεν αποκλείεται λοιπόν να έχουμε και μια σειρά από ευτράπελα στην πορεία. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ακόμα άγνωστο ποια σωματεία θα ψηφίσουν (για την ώρα μόνο εννέα έχουν εγγραφεί στο Μητρώο), παρατηρούμε τις παρατάξεις να έχουν πάρει τους δρόμους στην Ηλεία και να ανακοινώνουν υποψηφιότητες, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα με το Μητρώο.

Οι νέες διατάξεις στον Νόμο που έχει εισάγει ο Λευτέρης Αυγενάκης, δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση στα σωματεία εκείνα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Κατά συνέπεια, και οι υποψήφιοι τους οποίους θα προτείνουν, δυνητικά δεν θα έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα. Για να εγκριθεί μια υποψηφιότητα, πρέπει με βάση το Καταστατικό της ΕΠΣΗ και τον Νόμο, ο υποψήφιος να προταθεί από το σωματείο στο οποίο ανήκει. Πώς όμως αυτό θα γίνει, όταν το σωματείο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο; Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται ψηλά στην «ατζέντα» της ΕΠΟ και όπως εδώ στο ilia.news αποκάλυψε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ Στέργιος Αντωνίου, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, η ΕΠΟ θα έχει συναντήσεις με τον Λευτέρη Αυγενάκη για το θέμα, συναντήσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν και οι υπερεθνικές ομοσπονδίες.

 

Αυτά που αναφέρει ο Νόμος

Ας δούμε όμως εμείς, τι αναφέρει στα «επίμαχα» αυτά σημεία ο Νόμος και πώς προκύπτει ότι τα σωματεία τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, δεν θα έχουν δικαίωμα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι».

 

Το άρθρο 14 του Νόμου 2725 αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη  Γενική Συνέλευση, η  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.

 

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Για  τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.

Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής».

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και αυτό των αστοχιών  της σημερινής δημοτικής αρχής

‘ΗΛΙΔΑ- Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ’ Ουτοπία η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Αμαλιάδας Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και …

Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! – «Προστατεύστε τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο!!!»

«ΗΛΙΔΑ – Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Υπ. Δήμαρχος Ήλιδας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! Το θέμα της …

Από τους πολίτες με Δήμο ισχυρό-συγκροτημένο για τους πολίτες!…(βίντεο)

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΤ TV Από …

Παρατηρεί μια ενορχηστρωμένη επίθεση κατά του ΓΟΕΒ από κάποιους ΤΟΕΒ, με τις ευλογίες της Περιφέρειας

Διαβάζοντας  κανείς  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο  για  τη  σύσκεψη  που αφορά στα προβλήματα της άρδευσης στη ζώνη Αλφειού, παρατηρεί …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων