ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΣΗ: Ποια σωματεία τελικά έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές;


Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει για το ποια σωματεία θα έχουν δικαίωμα στις προσεχείς εκλογές της ΕΠΣΗ. Ο νέος νόμος, όπως τον τροποποίησε η παρούσα Βουλή, απαιτεί για να έχει δικαίωμα ψήφου ένα σωματείο, να έχει εγγραφεί στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γ.Γ.Α και τους εκλογικούς καταλόγους. Για το θέμα πήρε πρόσφατα θέση η FIFA, η οποία με επιστολή της ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή των σωματείων στις εκλογές είναι θέμα των καταστατικών προβλέψεων της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων.

Εμείς, θα ρίξαμε μια ματιά στο Καταστατικό της ΕΠΣΗ, προκειμένου να εντοπίσουμε τι λέει αυτό.

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να δούμε τι λέει το άρθρο 3. Το οποίο στην πρώτη του παράγραφο αναφέρει ότι η ΕΠΣΗ ως μέλος της ΕΠΟ, οφείλει να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση προς Καταστατικά, Κώδικες, Κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες των ΕΠΟ, FIFA, UEFA, οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστές. Συνεπώς, κάθε θέμα, όπως και το συγκεκριμένο, άπτεται των οδηγιών της ΕΠΟ και της UEFA/FIFA, οι οποίες είναι ξεκάθαρες, έπειτα και από την τελευταία επιστολή που έστειλε η FIFA, με την οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι στις εκλογικές διαδικασίες, θα τηρείται πιστά το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων. Πηγαίνοντας πιο κάτω, πάντα στο Καταστατικό της ΕΠΣΗ, θα διαπιστώσουμε ότι στο άρθρο 12 και στα δικαιώματα των μελών, η πρώτη παράγραφος, αναφέρει ότι το κάθε μέλος (σωματείο), δικαιούται να προσκαλείται στη Γ.Σ. της ΕΠΣΗ, να γνωρίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να λαμβάνει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ασκεί-δια τα ων εκπροσώπων του-το δικαίωμα ψήφου που έχει. Συνεπώς, από τη στιγμή που ένα σωματείο-μέλος της ΕΠΣΗ, παραμένει ενεργό μέλος και δεν έχει διαγραφεί, τότε κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει από το να ψηφίσει στις επικείμενες εκλογές, ακόμα και αν δεν έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο της Γ.Γ.Α., όπως απαιτεί ο νόμος.

 

Οι υποχρεώσεις των μελών

Πιο κάτω, στις υποχρεώσεις των μελών (σωματείων) της ΕΠΣΗ, το καταστατικό αναφέρει (παράγραφος Ζ), ότι υποχρεούνται να εγκρίνουν την καταστατική διάταξη που ορίζει ότι οποιαδήποτε διαφορά απαιτεί την εμπλοκή τους ή ενός από τα μέλη τους και αφορά το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις των ΕΠΣ Ηλείας, ΕΠΟ, UEFA, FIFA, θα αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής αρμοδιότητας των αθλητικών δικαστικών οργάνων (πειθαρχικών, δικαιοδοτικών). Συνεπώς, κάθε μέλος της ΕΠΣΗ αναγνωρίζει την αποκλειστική αρμοδιότητα των ΕΠΣΗ, ΕΠΟ, UEFA, FIFA σε θέματα ερμηνείας και δικαιοδοσίας, άρα και δεν μπορεί να εμποδίσει κάποιο σωματείο το οποίο θα προσέλθει να ψηφίσει με ένσταση, η οποία θα κατατεθεί σε αστικά δικαστήρια και όχι στα αρμόδια όργανα του ποδοσφαίρου (ΕΠΣΗ, ΕΠΟ κ.λπ.).