ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

“Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Ζαχάρως  έτους 2020”

  • 4
    Shares

Όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Διοικητικών – οικονομικών Υπηρεσιών και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως Τάσος Αλτάνης, ο Δήμος θα κινήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη 26 ατόμων στον Δήμο, στην προσπάθειά του να συμπληρώσει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στους τομείς των εσόδων, προμηθειών, καθαριότητας, έργων, μελετών και προγραμματισμού.

Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι αναγκαίες για την στελέχωση και ομαλή λειτουργία του Δήμου καθότι οι τελευταίοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν στον Δήμο ήταν οι ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ από το μακρινό έτος 1999.

Από τότε ο Δήμος έχει αποδεκατιστεί στην κυριολεξία από Υπαλλήλους καθότι έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης τουλάχιστον είκοσι (20) Υπάλληλοι.

Το τρέχον έτος προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν τέσσερις (4) τουλάχιστον υπάλληλοι του   Δήμου.

Οι παρακάτω  προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

Εγκρίνεται ο ετήσιος  προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού  προσωπικού έτους 2020,  ανά κλάδο /ειδικότητα και αριθμό  ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)
ΔΕ Οδηγός Φορτηγού 1
ΔΕ οδηγός Απορριμματοφόρου 1
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ1
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ2
ΥΕ Καθαρίστρια παιδικού Σταθμού2
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2
ΥΕ Καθαρίστρια Εσωτερικών χώρων2
ΥΕ ΣΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕ Λογιστών1
ΣΥΝΟΛΟ26

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ


  • 4
    Shares