ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

Ζαχάρω: Ειδικό βοήθημα για πολίτες με χαμηλό εισόδημα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΗ

 • 10
  Shares

«Ειδικό βοήθημα για πολίτες με χαμηλό εισόδημα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΗ, για όσους έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018».

Με την 322/2018 απόφαση του Δημάρχου Ζαχάρως Νικολάου Χαραλαμπόπουλου συγκροτείται Επιτροπή που αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοισύμφωνα με το ΚΥΑ του ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/2018.

Συντονιστής της Επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζαχάρως ο κος Λαμπρόπουλος Αναστάσιος, με την υποστήριξη του Κέντρου Κοινότητας Ζαχάρως.

Δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 2. Ε1 του έτους 2018, όλων των μελών του Νοικοκυριού
 3. Ε9 του έτους 2018, όλων των μελών του Νοικοκυριού
 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα του έτους 2018, όλων των μελών του Νοικοκυριού
 5. Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2018, όλων των μελών του Νοικοκυριού
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Λογαριασμός ΔΕΗ, της κύριας κατοικίας που έχει αποσυνδεθεί

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε κατόπιν της υπ.αριθ. 322/2018 απόφασης του Δημάρχου Ζαχάρως  και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, τον Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Αναστάσιος, ο οποίος είναι και Πρόεδρος και συντονιστής της Επιτροπής, την κα. Στεφανοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη ΔΕΗ Α.Ε Καταστήματος Πωλήσεων Πύργου και τον κ. Καραγιάννη Αντώνιο, εκπρόσωπο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι έχουν  αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους μέχρι και την 31/10/2018 να υποβάλουν αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας  Ζαχάρως από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 09:00πμ έως 13:00μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, στη διεύθυνση Ζ. Παπαδόπουλου (εντός Πνευματικού Κέντρου) ή  να  επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2625360512 και 2625360513.


 • 10
  Shares