ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζαχάρω: Τηλεοπτικό σήμα με επιδότηση εξοπλισμού

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Τηλεοπτικό σήμα με επιδότηση εξοπλισμού σε περιοχές που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

     ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

Επεκτείνεται η ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη σε χωριά του Δήμου Ζαχάρως τα οποία δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στα Κέντρα Εκπομπής και καλύπτονται, ενίοτε, με τοπικούς αναλογικούς αναμεταδότες που, όμως, συχνά παρουσιάζουν βλάβες και τεχνικά προβλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 19/3/2019 για την συμμετοχή στο πρόγραμμα « Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους περιοχών εκτός τηλεοπτικής εμβέλειας να αποκτήσουν δωρεάν τηλεοπτικό σήμα μέσω επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι «μόνιμοι κάτοικοι» περιοχών «εκτός τηλεοπτικής κάλυψης» δηλαδή φυσικά πρόσωπα που διατηρούν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους στις παρακάτω περιοχές:

1.       Αρτέμιδα 9.       Αγραπιδιά
2.       Αρήνη 10.     Παλαιοχώρι
3.       Μάκιστο 11.     Ρεβελαϊκα
4.       Μηλέα 12.     Νέα φιγαλεία
5.       Πρασιδάκι 13.     Πετράλωνα
6.       Ταξιάρχες 14.     Περιβόλια
7.       Χρυσοχώρι 15.     Φασκομηλιά
8.       Κρυονέρι 16.     Φιγαλεία
  17.     Στόμιο

 

 

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, άδεια παραμονής κα.)
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2017.
  3. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.
  4. Αντίγραφου του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.

 

Για κατάθεση αιτήσεων, πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους (ΚΕΠ Ζαχάρως: 2625360515-516, ΚΕΠ Φιγαλείας: 2625042527, Δήμος Ζαχάρως: 2625360301,).