ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζαχάρω: Τηλεοπτικό σήμα με επιδότηση εξοπλισμού

  • 4
    Shares

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Τηλεοπτικό σήμα με επιδότηση εξοπλισμού σε περιοχές που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

     ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ

Επεκτείνεται η ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη σε χωριά του Δήμου Ζαχάρως τα οποία δεν έχουν σήμερα πρόσβαση στα Κέντρα Εκπομπής και καλύπτονται, ενίοτε, με τοπικούς αναλογικούς αναμεταδότες που, όμως, συχνά παρουσιάζουν βλάβες και τεχνικά προβλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 19/3/2019 για την συμμετοχή στο πρόγραμμα « Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους περιοχών εκτός τηλεοπτικής εμβέλειας να αποκτήσουν δωρεάν τηλεοπτικό σήμα μέσω επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι «μόνιμοι κάτοικοι» περιοχών «εκτός τηλεοπτικής κάλυψης» δηλαδή φυσικά πρόσωπα που διατηρούν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους στις παρακάτω περιοχές:

1.       Αρτέμιδα9.       Αγραπιδιά
2.       Αρήνη10.     Παλαιοχώρι
3.       Μάκιστο11.     Ρεβελαϊκα
4.       Μηλέα12.     Νέα φιγαλεία
5.       Πρασιδάκι13.     Πετράλωνα
6.       Ταξιάρχες14.     Περιβόλια
7.       Χρυσοχώρι15.     Φασκομηλιά
8.       Κρυονέρι16.     Φιγαλεία
 17.     Στόμιο

 

 

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (διαβατήριο, άδεια παραμονής κα.)
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2017.
  3. Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.
  4. Αντίγραφου του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.

 

Για κατάθεση αιτήσεων, πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους (ΚΕΠ Ζαχάρως: 2625360515-516, ΚΕΠ Φιγαλείας: 2625042527, Δήμος Ζαχάρως: 2625360301,).


  • 4
    Shares