Ηλείας: Ενημέρωση μελισσοκόμων  από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας

spot_img

Προτεινόμενα

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό στους μελισσοκόμους ότι εκδόθηκαν δύο Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μελισσοκομικών δράσεων 4.1 «Αναλύσεις Μελιού» και 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017 – 2018.

Ειδικότερα:

Α. Δράση 4.1 «Αναλύσεις Μελιού»

  1. Ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), σε προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο, με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων.
  2. Οι δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν, διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά. Δικαιούχοι μπορούν επίσης να είναι φορείς που δραστηριοποιούνται στην συσκευασία – τυποποίηση και εμπορία μελιού προερχόμενο από Έλληνες μελισσοκόμους.
  3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα), ως εξής:

Ø μέχρι την 25η Αυγούστου 2017 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017)

Ø το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 για το επόμενο έτος εφαρμογής (πρόγραμμα 2018).

  1. Η αίτηση συνοδεύεται (ενδεικτικά) από:

α) φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (μεμονωμένοι μελισσοκόμοι) ή καταστατικό (για φορείς όπως αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους κτλ)

β) αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού

γ) αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγόμενου μελιού κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου κάθε μελισσοκομικού έτους, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (όπως αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή/και ιδιωτικά συμφωνητικά)

δ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

ε) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού ιδρύματος

στ) εξοφλημένα παραστατικά αναλύσεων δειγμάτων μελιού.

Γ. Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης»

  1. Επιλέξιμες Δραστηριότητες είναι οι εξής:

α. Η συμμετοχή σε εκθέσεις με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων, η επιμέλεια και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης, η κάλυψη του κόστους ενοικίασης περιπτέρου και τα έξοδα συμμετοχής (οδοιπορικά προσωπικού).

β. Η συμμετοχή σε Ημερίδες/Συνέδρια που έχουν σκοπό να αναδείξουν την ποιότητα του κοινοτικού μελιού και των άλλων προϊόντων κυψέλης ή η διοργάνωση τους με την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης (αμοιβές εισηγητών και οδοιπορικά προσωπικού).

γ. Η κάλυψη δαπανών για σύνταξη και υποβολή φακέλου για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν.

δ. Η υλοποίηση δραστηριοτήτων (π.χ. εκπόνηση μελετών αγοράς) με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του κοινοτικού μελιού και των λοιπών προϊόντων κυψέλης.

  1. Δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

β) Συλλογικά όργανα που δραστηριοποιούνται στο μελισσοκομικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία β και δ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ

γ) Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελισσοκομίας, (μελισσοκόμοι ή/και ιδιώτες τυποποιητές – συσκευαστές μελιού).

  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα), ως εξής:

Ø μέχρι την 20η Αυγούστου 2017 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017)

Ø το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 για το επόμενο έτος εφαρμογής (πρόγραμμα 2018).

           Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής & Υλοποίησης ΠΑΑ της Υπηρεσίας μας.

Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Σπυροπούλου Παναγιώτα

Κτηνίατρος

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα