ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ηλεία: Τα ονόματα των 10 εκπαιδευτικών στη Ε.Α.Ε.


Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 398 εκπαιδευτικών, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ως προσωρινούς αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες”, για το σχολικό έτος 2017-2018, για την κάλυψη αναγκών σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όσο αφορά την Ηλεία, προσλαμβάνονται 10 εκπαιδευτικοί, ενώ οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από σήμερα έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολεία όπου υπάρχουν κενές θέσεις.

Αναλυτικά τα ονόματα των 10 εκπαιδευτικών:

ΔΑΛΑΒΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.ΕΑΕ

ΒΕΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02.ΕΑΕ

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ02.ΕΑΕ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02.ΕΑΕ

ΜΠΑΛΑΦΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.01.ΕΑΕ

ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01.ΕΑΕ

ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ18.35.ΕΑΕ

ΝΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ20.ΕΑΕ

ΣΜΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15

ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΠΕ15