ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ηλεία: Τα ονόματα των 43 εκπαιδευτικών


Στην Ηλεία προσλαμβάνονται 43 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων-πλήρους και μειωμένου ωραρίου, για την κάλυψη κενών στα σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για ανάληψη υπηρεσίας, από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, όπου και θα τοποθετηθούν, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Επίθετο                                  Όνομα                                  Κλάδος

ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑΕΥΣΤΑΘΙΑΠΕ01
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ01
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΕ02
ΒΛΑΧΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ02
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑΠΕ02
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑΠΕ02
ΛΙΑΝΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΞΑΝΘΗΠΕ02
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥΘΕΟΔΩΡΑΠΕ02
ΚΟΥΤΣΟΣΣΤΑΥΡΟΣΠΕ03
ΤΖΑΒΑΡΑΕΥΣΤΑΘΙΑΠΕ03
ΠΑΝΤΟΥΠΑΝΩΡΑΙΑΠΕ03
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΕ03
ΜΠΟΥΖΑΕΛΕΝΗΠΕ03
ΣΩΡΡΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ03
ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ03
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥΑΝΔΡΟΜΑΧΗΠΕ09
ΜΠΟΥΣΙΑΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΕ09
ΓΑΡΙΝΗΧΡΥΣΑΝΘΗΠΕ09
ΜΑΛΤΕΖΟΥΕΥΑΓΓΕΛΗΠΕ09
ΠΕΤΡΑΚΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ09
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΚΛΕΟΠΑΤΡΑΠΕ09
ΣΑΛΔΑΡΗΣΟΦΙΑΠΕ09
ΚΟΛΟΚΑΘΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ04.01
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣΔΙΟΓΕΝΗΣΠΕ04.01
ΛΑΖΑΡΗΓΕΡΑΣΙΜΗΠΕ04.02
ΓΚΙΟΥΛΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ04.04
ΚΟΚΚΙΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΕ08.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑΠΕ08.00
ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΕ10.00
ΤΣΑΓΓΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ13.00
ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ14.04
ΑΓΓΕΛΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΕ14.04
ΓΑΒΡΑΝΙΔΟΥΜΑΡΟΥΛΑΠΕ14.04
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΑΡΣΙΝΟΗΠΕ16.01
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΧΡΥΣΑΝΘΗΠΕ18.10
ΣΑΚΕΤΟΥΒΙΟΛΕΤΤΑΠΕ18.10
ΚΕΡΑΜΙΣΑΝΟΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΠΕ18.12
ΦΡΑΓΚΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕ18.12
ΓΡΕΚΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΕ18.33
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΕ18.33
ΑΣΒΕΣΤΑΑΡΓΥΡΩΠΕ19.00
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΤΕ01.19
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣΒΙΚΤΩΡΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ14.04(Μ.Ω)