Η αναγκαιότητα του εθελοντισμού

Ο εθελοντισμός σύμφωνα με το χάρτη για την Εθελοντική Εργασία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι όροι Εθελοντική Δράση και Εθελοντική Συμβολή αναφέρονται σ’ εκείνα τα έργα και τους ρόλους, που αναλαμβάνονται και εκτελούνται από τους πολίτες με την ελεύθερη βούληση τους, δίχως οικονομικό αντίκρισμα, για κάποιο κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό.

Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανάληψη πρωτοβουλιών από άτομα που λειτουργούν συνήθως ομαδικά και έχουν ως κύριο στόχο τη συμβολή στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Μέσω του εθελοντισμού επιτυγχάνονται πολλά οφέλη για την ανθρώπινη ψυχική υγεία όπως:

  1. Η συντροφικότητα αφου φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοηθάει να διευθετηθούν  τα κοινωνικά προβλήματα στη βάση.
  2. Η ενίσχυση και απόκτηση κοινωνικών,επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων.
  3. Η ενδυνάμωση και το κίνητρο στο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων ενώ αυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία.
  4. Η εν δυνάμει στο χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόληση.

Επίσης οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης.

Η ευοίωνη προοπτική που υπάρχει για τον εθελοντισμό οφείλεται στην αξία του. Ο εθελοντισμός είναι ενέργεια με βαθύτατα ηθικό και αναγκαίο περιεχόμενο. Τόσο τα κίνητρα όσο και η προσφορά του εθελοντή συνδέονται με την αγάπη του για τον πλησίον, τον αλτρουισμό, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, με τις έννοιες δηλαδή που αποτελούν τον πυρήνα της ηθικής.

Με την εθελοντική προσφορά ανακουφίζονται άνθρωποι που πάσχουν ενω περιορίζονται διακρίσεις και αδικίες.

Στον εθελοντισμό συναντιούνται οι άνθρωποι και στρατεύονται αφιλοκερδώς στον αγώνα για την πρόοδο, την ευημερία και την ευτυχία των ανθρώπων.

Μπορούμε να κατανοήσουμε όλοι πόσο σημαντικός και απαραίτητος είναι ο ρόλος του “εθελοντή” ειδικά στις μέρες μας και το σπουδαίο κομμάτι αξιών που υπηρετεί μέσω αυτού.
Κορτέση Άννα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.