ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΕΠΣΗ ζητάει από τα σωματεία που έκαναν εκλογές, να τις… ξανακάνουν!!


Η ΕΠΣΗ με ανακοίνωσή της ενημερώνει τα σωματεία της δύναμής της, πως όσα διεξήγαγαν αρχαιρεσίες μετά την 14η Μαρτίου 2019, χωρίς της παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, οφείλουν να τις επαναλάβουν. Με άλλα λόγια, καλούνται τα σωματεία, να υποβληθούν σε επιπλέον έξοδα, όσα προβλέπει η αποζημίωση δικαστικού αντιπροσώπου, αλλά και να επαναλάβουν τις αρχαιρεσίες τους.

 

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΗ αναφέρει: «Ενημερώνονται τα σωματεία της δύναμής μας ότι όσα διεξήγαγαν αρχαιρεσίες μετά την 14η Μαρτίου 2019 χωρίς της παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, οφείλουν να τις επαναλάβουν, σε εφαρμογή του Ν. 4603/14-03-2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 (άρθρο 7, παρ. 3).
Τα σωματεία θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δικηγορικούς Συλλόγους Πύργου & Αμαλιάδας, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Συγκεκριμένα, ο Ν. 4639 / 2019 για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, στο άρθρο 7, παρ. 3, προβλέπει τα εξής: «Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ.. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων».

Επισημαίνεται ότι για την χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α., εκτός από την υποβολή του πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ., τα αιτούμενα σωματεία πρέπει να προσκομίσουν το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχαιρεσιών, στο οποίο να σημειώνεται ο προεδρεύων δικαστικός αντιπρόσωπος ή τον διορισμό αυτού από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Πύργου & Αμαλιάδας».