• ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Η… εφαρμογή της εφαρμογής ενός Νόμου και μια επιστημονική έκθεση γι΄αυτήν!

Η… εφαρμογή της εφαρμογής ενός Νόμου και μια επιστημονική έκθεση γι΄αυτήν!

Στην Ελλάδα συνηθίζεται σκωπτικά να λέμε ότι κάθε Νόμος ο οποίος ψηφίζεται, συνοδεύεται και από έναν άλλο Νόμο, ο οποίος προβλέπει την εφαρμογή του Νόμου ο οποίος αρχικά ψηφίστηκε.

 

Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου

Από το 1999, έχουμε έναν αθλητικό Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε και προβλέπει την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Τα τελευταία χρόνια, σωματείο στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δημοτικά και εθνικά αθλητικά κέντρα. Κάτι τέτοιο φυσικά, σε κανένα αθλητικό σωματείο δεν βρήκε ποτέ εφαρμογή. Τα αθλητικά σωματεία, αγωνίζονταν ακόμα και χωρίς την ειδική αθλητική αναγνώριση. Μοναδική περίπτωση στην Ηλεία, όπου βρήκε εφαρμογή ο Νόμος, ήταν περίπου τέσσερα χρόνια πίσω, όταν ο κολυμβητικός σύλλογος Αρίων, υποβλήθηκε σε έξωση από το ΔΑΚ Ήλιδας, λόγω του ότι στερούνταν την ειδική αθλητική αναγνώριση για το άθλημα της κολύμβησης. Μάλιστα, ακόμα και πανελλαδικά, ίσως μόνο ένα σωματείο από τη Θάσο να τιμωρήθηκε, στερούμενο του δικαιώματος να αγωνίζεται σε δημόσια αθλητικά κέντρα. Με άλλα λόγια, έχουμε μια περίπτωση στην οποία ενώ υπήρχε ένας Νόμος, δεν εφαρμοζόταν. Και απόδειξη ότι δεν εφαρμοζόταν, είναι ότι η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της σήμερα, αναγνωρίζει ότι μερικές εκατοντάδες ενεργά ερασιτεχνικά σωματείο, στερούνται της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και καλούν την Κυβέρνηση να φέρει έναν Νόμο ο οποίος θα άρει την υποχρέωση αυτή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023.

 

Και ο Νόμος για να εφαρμοστεί ο… Νόμος

Επειδή λοιπόν ο Νόμος δεν είχε βρει  εφαρμογή, το 2020, ο Λευτέρης Αυγενάκης έφερε τον Νόμο ο οποίος προβλέπει ότι: «Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας».

Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο στην αρχική του μορφή ο Νόμος, χαρακτήριζε ως «δικαίωμα» του σωματείου, πλέον κατέστη υποχρέωση. Μάλιστα, επειδή όπως προείπαμε ο Νόμος τα τελευταία χρόνια δεν έβρισκε πουθενά εφαρμογή, ο Λευτέρης Αυγενάκης με εγκύκλιο στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ζητούσε την εφαρμογή του Νόμου, ο οποίος λέει ότι τα σωματεία δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν δημοτικά αθλητικά κέντρα, αλλά ούτε και να τους χορηγείται άδεια τέλεσης αγώνα.

 

Ούτε σήμερα εφαρμόζεται ο Νόμος 

Μια εγκύκλιος, η οποία ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν βρίσκει πουθενά καμία εφαρμογή, καθώς οι Δήμοι, παρέχουν σε σωματεία που δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά ούτε και έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο, να χρησιμοποιούν αθλητικά κέντρα για φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Πόσες ομάδες εδώ στην Ηλεία μόνο, εκτός του Μητρώου, παίζουν αυτή τη στιγμή φιλικά, τα οποία σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου είναι παράνομα, αλλά όπως είπαμε ο Νόμος δεν εφαρμόζεται. Και αφού το ίδιο το Κράτος, «εκπαιδεύει» επί σειρά ετών τα σωματεία του στη μη εφαρμογή των Νόμων, φτάνουμε τώρα στο αντίθετο άκρο, όπου όχι απλά καλούνται να εφαρμόσουν τον Νόμο, αλλά προστίθενται και νέες πρωτοφανείς τιμωρητικές διατάξεις, αν δεν τηρηθούν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

Μια επιστημονική έκθεση του Ανδρέα Μαλάτου

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου Ανδρέας Μαλάτος, με μια έκθεσή του, επιχειρεί να τεκμηριώσει αφενός τις αδυναμίες που έχει ο συγκεκριμένος Νόμος, αυτοαναιρούμενος σε συγκεκριμένα σημεία του, ενώ παρακάτω, αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του Νόμου.

Αναλυτικά η έκθεση του Ανδρέα Μαλάτου

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος νομομαθής για να καταλάβει πόσο εξώφθαλμα παραβιάζουν το Σύνταγμα οι  κυρωτικές διατάξεις της πρόσφατης νομοθεσίας για την ειδική αθλητική αναγνώριση και το μητρώο των ειδικά αναγνωρισμένων σωματείων.

Και μόνο η απλή αντιπαραβολή των σχετικών διατάξεων αρκεί για να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του:

Α. Οι σχετικές διατάξεις

Άρθρο 1 Ν. 2725/1999 : Εννοια-Σκοπός αθλητικού σωματείου

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

 

Άρθρο 8 Ν. 2725/1999 : Ειδική αθλητική αναγνώριση (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν. 4726/2020)

1.Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης…..

1Α. …….Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

 

Αρθρο 30 παρ.2 Ν. 4726/2020Αυτοδίκαια διαγραφή

……… Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το  μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31.7.2023.

 

Αρθρο 12 Συντ.

  1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
  2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.

 

Β. Τα συμπεράσματα

Η παράγραφος 1Α του άρθρου 8 Ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν. 4726/2020 υποχρεώνει τα αθλητικά σωματεία επί ποινή απαγόρευσης συμμετοχής στους αγώνες και αυτοδίκαιης διαγραφής από την ομοσπονδία να ζητήσουν από το κράτος την ειδική αθλητική αναγνώριση, παρόλο που στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου τούτο περιγράφεται ρητά ως δικαίωμα του σωματείου.

Όμως με τον τρόπο αυτό η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι από το αθλητικό σωματείο, δηλαδή η συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες ως μέλος μιας αθλητικής ομοσπονδίας εξαρτάται ευθέως από  προηγούμενη άδεια της διοίκησης, δηλαδή την παροχή της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάτι που σαφώς παραβιάζει το άρθρο 12 παρ.1 του Συντάγματος.

Ταυτόχρονα παραβιάζεται και η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 12, αφού η απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες και η αυτοδίκαια διαγραφή του σωματείου από την ομοσπονδία αποστερούν από το σωματείο την δυνατότητα να εκπληρώσει τον σύμφωνα με το νόμο ( άρθρο 1 Ν. 2725/1999) καταστατικό του σκοπό  και οδηγούν στην ουσιαστική διάλυση του σωματείου, κάτι που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 Συντ. μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να γίνει.

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 Ν. 4726/2020 για την μη εγγραφή του σωματείου στο μητρώο, αφού η απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες και η αυτοδίκαια διαγραφή από την ομοσπονδία αποτελούν κυρώσεις που συνεπάγονται την αποστέρηση της δυνατότητας του σωματείου να εκπληρώσει τον σύμφωνα με το νόμο καταστατικό σκοπό του και επομένως την ουσιαστική διάλυση του σωματείου, κάτι που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 Συντ. μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να συμβεί.

Όμως το χειρότερο είναι ότι οι παραπάνω αντισυνταγματικές ρυθμίσεις δεν καταδεικνύουν απλώς τη νομική ανεπάρκεια όσων τις συνέταξαν. Δυστυχώς, καταδεικνύουν επίσης άγνοια της αθλητικής πραγματικότητας για όσους τις εμπνεύστηκαν και τις πρότειναν, κυρίως όμως αντιδημοκρατική  νοοτροπία και  πολιτική αμετροέπεια όσων τις υιοθέτησαν και ανέλαβαν  την πολιτική ευθύνη να τις μετουσιώσουν σε νόμο του κράτους.

Τόσο ο προγενέστερος 75/1975 όσο και ο ισχύων 2725/1999 περιλαμβάνουν πολλές και διάφορες κυρωτικές διατάξεις για διάφορες περιπτώσεις παραβιάσεών τους, ουδέποτε όμως προέβλεψαν κυρώσεις που να συνεπάγονται την ουσιαστική διάλυση αθλητικών σωματείων.

Είναι η πρώτη και μοναδική φορά στην μετά χούντα εποχή που ένας αθλητικός νόμος περιλαμβάνει τέτοιου είδους διατάξεις και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ανησυχήσουμε σοβαρά για την πορεία, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά συνολικά του πολιτεύματός μας..

Περισσότερα για τον προκύπτοντα νομικό, πολιτικό και αθλητικό προβληματισμό και  με  την αρμόζουσα νομική τεκμηρίωση από υψηλοτάτου επιστημονικού κύρους εισηγητές στην ετήσια σύνοδο του ΙΔΕΑΔ  στο  Ολυμπιακό συγκρότημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (Φάληρο) στις 21-10-2022.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τις προεκλογικές συγκεντρώσεις άρχισε ο Φαρμάκης – Τρεις και ο Ναμπίλ

– Μια βραδιά στο Καπελέτο… Μια βραδιά στο Καπελέτο…Περίμεναν μεγαλύτερη διέλευση κόσμου αφού παίρνουν στις δημοσκοπήσεις 70% αλλά μάλλον παίρνουν …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Ξεκίνησε την προεκλογική «μπαρουφολογία» ο Λυμπέρης!

Και επισήμως ξεκίνησε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης τη νέα προεκλογική του εκστρατεία, κάτι που φάνηκε εξάλλου και από την …

Λυμπέρης: Απειλεί να αφήσει τους δύο δήμους του Κάμπου… χωρίς νερό!

Την πολιτική του «για όλα φταίνε οι άλλοι» συνέχισε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το …

Έντονες αντιδράσεις Δημάρχου Πύργου για την Υγεία και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ηλεία

Έντονες αντιδράσεις Δημάρχου Πύργου για την Υγεία και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ηλεία   Παναγιώτης Αντωνακόπουλος: «Τέρμα με τα λόμπι …

  • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  • Η… εφαρμογή της εφαρμογής ενός Νόμου και μια επιστημονική έκθεση γι΄αυτήν!

Η… εφαρμογή της εφαρμογής ενός Νόμου και μια επιστημονική έκθεση γι΄αυτήν!

Στην Ελλάδα συνηθίζεται σκωπτικά να λέμε ότι κάθε Νόμος ο οποίος ψηφίζεται, συνοδεύεται και από έναν άλλο Νόμο, ο οποίος προβλέπει την εφαρμογή του Νόμου ο οποίος αρχικά ψηφίστηκε.

 

Του Σοφοκλή Φραγκογιαννόπουλου

Από το 1999, έχουμε έναν αθλητικό Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε και προβλέπει την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Τα τελευταία χρόνια, σωματείο στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δημοτικά και εθνικά αθλητικά κέντρα. Κάτι τέτοιο φυσικά, σε κανένα αθλητικό σωματείο δεν βρήκε ποτέ εφαρμογή. Τα αθλητικά σωματεία, αγωνίζονταν ακόμα και χωρίς την ειδική αθλητική αναγνώριση. Μοναδική περίπτωση στην Ηλεία, όπου βρήκε εφαρμογή ο Νόμος, ήταν περίπου τέσσερα χρόνια πίσω, όταν ο κολυμβητικός σύλλογος Αρίων, υποβλήθηκε σε έξωση από το ΔΑΚ Ήλιδας, λόγω του ότι στερούνταν την ειδική αθλητική αναγνώριση για το άθλημα της κολύμβησης. Μάλιστα, ακόμα και πανελλαδικά, ίσως μόνο ένα σωματείο από τη Θάσο να τιμωρήθηκε, στερούμενο του δικαιώματος να αγωνίζεται σε δημόσια αθλητικά κέντρα. Με άλλα λόγια, έχουμε μια περίπτωση στην οποία ενώ υπήρχε ένας Νόμος, δεν εφαρμοζόταν. Και απόδειξη ότι δεν εφαρμοζόταν, είναι ότι η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της σήμερα, αναγνωρίζει ότι μερικές εκατοντάδες ενεργά ερασιτεχνικά σωματείο, στερούνται της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και καλούν την Κυβέρνηση να φέρει έναν Νόμο ο οποίος θα άρει την υποχρέωση αυτή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023.

 

Και ο Νόμος για να εφαρμοστεί ο… Νόμος

Επειδή λοιπόν ο Νόμος δεν είχε βρει  εφαρμογή, το 2020, ο Λευτέρης Αυγενάκης έφερε τον Νόμο ο οποίος προβλέπει ότι: «Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας».

Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο στην αρχική του μορφή ο Νόμος, χαρακτήριζε ως «δικαίωμα» του σωματείου, πλέον κατέστη υποχρέωση. Μάλιστα, επειδή όπως προείπαμε ο Νόμος τα τελευταία χρόνια δεν έβρισκε πουθενά εφαρμογή, ο Λευτέρης Αυγενάκης με εγκύκλιο στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ζητούσε την εφαρμογή του Νόμου, ο οποίος λέει ότι τα σωματεία δεν έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν δημοτικά αθλητικά κέντρα, αλλά ούτε και να τους χορηγείται άδεια τέλεσης αγώνα.

 

Ούτε σήμερα εφαρμόζεται ο Νόμος 

Μια εγκύκλιος, η οποία ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν βρίσκει πουθενά καμία εφαρμογή, καθώς οι Δήμοι, παρέχουν σε σωματεία που δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά ούτε και έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο, να χρησιμοποιούν αθλητικά κέντρα για φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Πόσες ομάδες εδώ στην Ηλεία μόνο, εκτός του Μητρώου, παίζουν αυτή τη στιγμή φιλικά, τα οποία σύμφωνα με το γράμμα του Νόμου είναι παράνομα, αλλά όπως είπαμε ο Νόμος δεν εφαρμόζεται. Και αφού το ίδιο το Κράτος, «εκπαιδεύει» επί σειρά ετών τα σωματεία του στη μη εφαρμογή των Νόμων, φτάνουμε τώρα στο αντίθετο άκρο, όπου όχι απλά καλούνται να εφαρμόσουν τον Νόμο, αλλά προστίθενται και νέες πρωτοφανείς τιμωρητικές διατάξεις, αν δεν τηρηθούν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

Μια επιστημονική έκθεση του Ανδρέα Μαλάτου

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου Ανδρέας Μαλάτος, με μια έκθεσή του, επιχειρεί να τεκμηριώσει αφενός τις αδυναμίες που έχει ο συγκεκριμένος Νόμος, αυτοαναιρούμενος σε συγκεκριμένα σημεία του, ενώ παρακάτω, αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του Νόμου.

Αναλυτικά η έκθεση του Ανδρέα Μαλάτου

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος νομομαθής για να καταλάβει πόσο εξώφθαλμα παραβιάζουν το Σύνταγμα οι  κυρωτικές διατάξεις της πρόσφατης νομοθεσίας για την ειδική αθλητική αναγνώριση και το μητρώο των ειδικά αναγνωρισμένων σωματείων.

Και μόνο η απλή αντιπαραβολή των σχετικών διατάξεων αρκεί για να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του:

Α. Οι σχετικές διατάξεις

Άρθρο 1 Ν. 2725/1999 : Εννοια-Σκοπός αθλητικού σωματείου

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

 

Άρθρο 8 Ν. 2725/1999 : Ειδική αθλητική αναγνώριση (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ν. 4726/2020)

1.Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης…..

1Α. …….Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το αθλητικό σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δεν δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

 

Αρθρο 30 παρ.2 Ν. 4726/2020Αυτοδίκαια διαγραφή

……… Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το  μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31.7.2023.

 

Αρθρο 12 Συντ.

  1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
  2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.

 

Β. Τα συμπεράσματα

Η παράγραφος 1Α του άρθρου 8 Ν. 2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν. 4726/2020 υποχρεώνει τα αθλητικά σωματεία επί ποινή απαγόρευσης συμμετοχής στους αγώνες και αυτοδίκαιης διαγραφής από την ομοσπονδία να ζητήσουν από το κράτος την ειδική αθλητική αναγνώριση, παρόλο που στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου τούτο περιγράφεται ρητά ως δικαίωμα του σωματείου.

Όμως με τον τρόπο αυτό η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι από το αθλητικό σωματείο, δηλαδή η συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες ως μέλος μιας αθλητικής ομοσπονδίας εξαρτάται ευθέως από  προηγούμενη άδεια της διοίκησης, δηλαδή την παροχή της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάτι που σαφώς παραβιάζει το άρθρο 12 παρ.1 του Συντάγματος.

Ταυτόχρονα παραβιάζεται και η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 12, αφού η απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες και η αυτοδίκαια διαγραφή του σωματείου από την ομοσπονδία αποστερούν από το σωματείο την δυνατότητα να εκπληρώσει τον σύμφωνα με το νόμο ( άρθρο 1 Ν. 2725/1999) καταστατικό του σκοπό  και οδηγούν στην ουσιαστική διάλυση του σωματείου, κάτι που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 Συντ. μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να γίνει.

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παρ. 2 Ν. 4726/2020 για την μη εγγραφή του σωματείου στο μητρώο, αφού η απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες και η αυτοδίκαια διαγραφή από την ομοσπονδία αποτελούν κυρώσεις που συνεπάγονται την αποστέρηση της δυνατότητας του σωματείου να εκπληρώσει τον σύμφωνα με το νόμο καταστατικό σκοπό του και επομένως την ουσιαστική διάλυση του σωματείου, κάτι που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 Συντ. μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να συμβεί.

Όμως το χειρότερο είναι ότι οι παραπάνω αντισυνταγματικές ρυθμίσεις δεν καταδεικνύουν απλώς τη νομική ανεπάρκεια όσων τις συνέταξαν. Δυστυχώς, καταδεικνύουν επίσης άγνοια της αθλητικής πραγματικότητας για όσους τις εμπνεύστηκαν και τις πρότειναν, κυρίως όμως αντιδημοκρατική  νοοτροπία και  πολιτική αμετροέπεια όσων τις υιοθέτησαν και ανέλαβαν  την πολιτική ευθύνη να τις μετουσιώσουν σε νόμο του κράτους.

Τόσο ο προγενέστερος 75/1975 όσο και ο ισχύων 2725/1999 περιλαμβάνουν πολλές και διάφορες κυρωτικές διατάξεις για διάφορες περιπτώσεις παραβιάσεών τους, ουδέποτε όμως προέβλεψαν κυρώσεις που να συνεπάγονται την ουσιαστική διάλυση αθλητικών σωματείων.

Είναι η πρώτη και μοναδική φορά στην μετά χούντα εποχή που ένας αθλητικός νόμος περιλαμβάνει τέτοιου είδους διατάξεις και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ανησυχήσουμε σοβαρά για την πορεία, όχι μόνο του αθλητισμού, αλλά συνολικά του πολιτεύματός μας..

Περισσότερα για τον προκύπτοντα νομικό, πολιτικό και αθλητικό προβληματισμό και  με  την αρμόζουσα νομική τεκμηρίωση από υψηλοτάτου επιστημονικού κύρους εισηγητές στην ετήσια σύνοδο του ΙΔΕΑΔ  στο  Ολυμπιακό συγκρότημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (Φάληρο) στις 21-10-2022.

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Τις προεκλογικές συγκεντρώσεις άρχισε ο Φαρμάκης – Τρεις και ο Ναμπίλ

– Μια βραδιά στο Καπελέτο… Μια βραδιά στο Καπελέτο…Περίμεναν μεγαλύτερη διέλευση κόσμου αφού παίρνουν στις δημοσκοπήσεις 70% αλλά μάλλον παίρνουν …

Η Δημοκρατία έχει καταντήσει Ασυδοσία – Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί!

Και η εγκληματικότητα στην Ηλεία… καλά κρατεί! Απ’ όλα είχε το αστυνομικό δελτίο αυτές τις ημέρες. Από επιθέσεις και ληστείες …

Κατέρρευσε… ο μοναδικός παθολόγος του νομού! – Έψαχναν να βρούνε παθολόγο!

Και να που αυτό που φοβόταν και το είχε επισημάνει το «Ilia.news» από την κορύφωση της πανδημίας του COVID, έγινε …

Ξεκίνησε την προεκλογική «μπαρουφολογία» ο Λυμπέρης!

Και επισήμως ξεκίνησε ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης τη νέα προεκλογική του εκστρατεία, κάτι που φάνηκε εξάλλου και από την …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων