ΗΛΕΙΑ

Η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας για τους Δασικούς Χάρτες


Στις 21/9/2017 προβλέφθηκε απαλλαγή του Δημοσίου από το ειδικό τέλος για τις αντιρρήσεις κατά αναρτημένων Δασικών Χαρτών.
Λόγω του νόμου 2579/1998 η απαλλαγή του Δημοσίου από τέλη και παράβολα επεκτείνεται και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 28 παρ. 4), επομένως από 21/9/2017 ισχύει απαλλαγή για τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Μητροπόλεις, Μονές, Ενορίες) από το ειδικό τέλος για τις αντιρρήσεις κατά αναρτημένων Δασικών Χαρτών.
Παρακαλούνται ευσεβώς οι Σεβασμιώτατοι στις περιοχές που έχει γίνει ήδη ανάρτηση Δασικών Χαρτών:
1. Να ελέγξουν μήπως τα εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ της περιοχής τους δεν μερίμνησαν να ασκήσουν αντιρρήσεις κατά αναρτημένων Δασικών Χαρτών μέχρι τις 25/9/2017 (λήξη προθεσμίας) ιδίως λόγω του ύψους του ειδικού τέλους. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, να ενημερώσουν την Αρχιγραμματεία ότι δεν άσκησαν αντιρρήσεις, ώστε να ζητηθεί νέα προθεσμία. Είναι σημαντικό να γνωρίζει η Ιερά Σύνοδος ποιες είναι αυτές οι Μητροπόλεις, για να έχει εικόνα και το υπουργείο πόσους εκκλησιαστικούς φορείς αφορά το πρόβλημα.
2. Εφ΄ όσον άσκησαν αντιρρήσεις, να ελέγξουν εάν έχουν πληρώσει το ειδικό τέλος μετά τις 21/9/2017. Επειδή μετά τις 21/9/2017 ισχύει απαλλαγή από το ειδικό τέλος για το Δημόσιο, επομένως και για τους φορείς της Εκκλησίας, δεν πρέπει να το καταβάλουν.