ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

Η Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας θα λειτουργήσει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου


 «Η Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας θα λειτουργήσει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου μόνο για πρωτογενή διατροφικά προϊόντα»

 

Ο Δήμος Ήλιδας ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως, η Λαϊκή Αγορά Αμαλιάδας θα λειτουργήσει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου μόνο για πρωτογενή διατροφικά προϊόντα και σύμφωνα με τα μέτρα για την εξάπλωση του κορονοιού.

Οι πωλητές και οι καταναλωτές θα πρέπει να ακολουθήσουν τα μέτρα που έχουν οριστεί από τα αρμόδια Υπουργεία και η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει με περιορισμένη παρουσία πωλητών. Έτσι θα πρέπει  να εφαρμόσουν τα εξής:

α) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών θα πρέπει να είναι το ελάχιστο τα 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο, κενό-ελεύθερο από αντικείμενα,

 β) όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) και καταναλωτές υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα.Επίσης οι πωλητές να φορούν γάντια μιας χρήσης,

 γ) κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα,

δ) οι καταναλωτές να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.

ε) Επίσης οι καταναλωτές να μην ξεχάσουν να έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη μετακίνηση τους προς τη Λαϊκή Αγορά.  

Καλούμε τους συμπολίτες μας να δείξουν κατανόηση και συνεργασία, να λαμβάνουν όλες τις προφυλάξεις προσωπικής Υγιεινής για τη δική τους προστασία, την προστασία των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου. Όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εφαρμόζουν όλες τις οδηγίες που αφορούν τις αποστάσεις, την συχνή απολύμανση των χεριών και τη χρήση μάσκας.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση, με την οποία παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: 

Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2020 και Ιανουάριος 2021.

Α. Μήνας Έγκρισης Β. Μήνας Αρχικής ΕπανυποβολήςΓ. Μήνας Επανυποβολής (μετά την παράταση)

Μάιος 2020 Νοέμβριος 2020 Φεβρουάριος 2021

Ιούνιος 2020 Δεκέμβριος 2020 Μάρτιος 2021

Ιούλιος 2020 Ιανουάριος 2021    Απρίλιος 2021

 Ο  Δήμος Ήλιδας και το Κέντρο Κοινότητας θα δέχονται δημότες  μόνο νέες αιτήσεις λήψης των παραπάνω επιδομάτων κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού στα τηλέφωνα, του Κέντρου Κοινότητας 2622024187 και στο Δήμο Ήλιδας στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στο 2622360567.