ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Η Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου 13 Ιουνίου, θα γίνει στη περιοχή της Δεξαμενής


Ο Φορέας διαχείρισης λαϊκών αγορών Δήμου Πύργου ΔΕΠ ΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι η Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου 13 Ιουνίου, θα γίνει στη περιοχή της Δεξαμενής.