ΗΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Μονοπάτι Α.Ε. Οργάνωση Παραγωγών πιστοποιήθηκε εκ νέου από την TUV AUSTRIA


Η Μονοπάτι Α.Ε. Οργάνωση Παραγωγών, παραγωγός του Monakrivo,  πιστοποιήθηκε εκ νέου από την TUV AUSTRIA για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα

AGRO 2-1 : 2008 & AGRO 2-2/3 : 2009.

Σύμφωνα με την Πιστοποίηση, οι 169 Παραγωγοί της Μονοπάτι Α.Ε. Οργάνωσης Παραγωγών, εφαρμόζουν ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Γεωργική Παραγωγή με πεδίο εφαρμογής την Καλλιέργεια Ελιάς, σε σύνολο 5925 στρεμμάτων.