ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΥΡΓΟΥ

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη


Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών όλου του Δήμου Πύργου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης προχωρά καθημερινά σε μία σειρά από δράσεις με στόχο την παροχή πεντακάθαρου και ποιοτικού νερού σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα και Κοινότητες αλλά και στην Έδρα του Δήμου.

Ζητήσαμε την συνεργασία όλων των Προέδρων, προκειμένου να γίνει λεπτομερή καταγραφή τόσο των προβλημάτων όσο και των αναγκών που υπάρχουν, έτσι ώστε ο πολίτης του Δήμου Πύργου να έχει άφθονο και κυρίως ποιοτικό νερό. Ήδηέχουναποπερατωθεί οι εργασίεςκαθαρισμού των Δεξαμενώνστις Τ.Κ. Αγ. Άννας,Πεύκης, Λάνθι, Καράτουλα, Σόπι, Παλαιοβαρβάσαινα, Σκαφιδιά, Χειμαδιό, Γούμερο και Βροχίτσα. Παράλληλα υπάρχει προγραμματισμός προκειμένου το προσεχές διάστημα να καθαριστούν και οι Δεξαμενές των υπολοίπων Τ.Κ.  του ΔήμουΠύργου.

Παράλληλαγίνεταιεπιμελήςέλεγχος της ποιότητας του νερού, σε όλα τα ΔημοτικάΔιαμερίσματα, λαμβάνονταςδείγματα για την μικροβιολογική και χημικήανάλυση και την ασφαλήχλωρίωση του νερού.Για την ασφάλεια από κακόβουλεςενέργειεςπραγματοποιούνταιεπεμβάσειςστις δεξαμενές και αντλιοστάσια και ήδη στις Τ.Κ. Χαριά,Μαγούλα,Καρατουλαέχουνολοκληρωθεί οι εργασίεςπεριφράξεων,κουφωμάτων και επικάλυψηςοροφών, αντικατάστασηςκαπακιών και λουκέτων.Γιατην βελτίωση της επάρκειας νερού στις Τ.Κ. Σκαφιδιάς,Λάνθι κατασκευάστηκε επέκταση δικτύου ύδρευσης επιλύοντας χρόνια προβλήματα που σχετίζονταν με την ελλιπή υδροδότησης των τοπικών νοικοκυριών  ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η υπηρεσία μας μελετά και προγραμματίζει συνεχώςπαρεμβάσεις  με κύριομέλημα κάθε νοικοκυριό σε κάθε γωνιά του Δήμου μας να έχεικαθαρό και επαρκέςπόσιμονερό.

 

Βάζουμε τέλος… στο τέλος του Ερυμάνθου

Δεν μένουμε όμως μόνο εδώ. Ήδη ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος έχει ανακοινώσει και επίσημα, ότι προχωράμε σε πρώτη φάση στη μείωση και εν συνεχεία στην κατάργηση από 31/5/2022 του τέλους των 3 ευρώ που πληρώνουν τα νοικοκυριά του δήμου Πύργου, στον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ύδρευσης «Ερύμανθος».

Πρόκειται για μία προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής Πύργου, την οποία κάνουμε πράξη πριν ουσιαστικά «κλείσει» ο πρώτος χρόνος ανάληψης των καθηκόντων μας. Δεν θέλουμε στους δύσκολους αυτούς οικονομικά καιρούς να επιβαρύνονται οι πολίτες με επιπρόσθετα βάρη, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που επιλέγουμε η μείωση των τελών να γίνει άμεσα και όχι στο τέλος της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Για εμάς σημασία έχει ο Άνθρωπος.

 

Σχεδιάζουμε το μέλλον

Η δράση όμως της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου δεν σταματά εδώ. Συνεχίζουμε και σχεδιάζουμε το μέλλον. Αθόρυβα και μεθοδικά προχωράμε σε έργα εκσυγχρονισμού των συστημάτων μας. Ήδη, μέσω της χρηματοδότησης που εξασφαλίσαμε από το πρώην πρόγραμμα «Φιλόδημος» που μετεξελίχτηκε σε «Αντώνης Τρίτσης»,έχουν τοποθετηθεί οι πρώτοι 1000 ηλεκτρονικοί μετρητές, που καταγράφουν με απόλυτη ασφάλεια την κατανάλωσης των χρηστών στην πόλη του Πύργου. Στόχος μας είναι να φτάσουμε συνολικά τους 5000 ηλεκτρονικούς μετρητές κατανάλωσης εντός της πόλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεχνάμε τους συνδημότες μας που διαμένουν στις Τοπικές Κοινότητες.  Έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη η οποία αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ προκειμένου αντίστοιχοι μετρητές να τοποθετηθούν και στις Τοπικές Κοινότητες.

Στόχος μας είναι όλοι να γνωρίζουν την κατανάλωση την οποία κάνουν και να μην πληρώνουν για νερό το οποίο δεν έχουν δαπανήσει. Παράλληλα με τους νέους ηλεκτρονικούς μετρητές οι οποίοι και θα τοποθετηθούν η καταγραφή της κατανάλωσης θα γίνεται εύκολα και απλά χάρη στην χρήση ενός υπολογιστή. Το συγκεκριμένο σύστημα θα το παρουσιάσουμε εντός των επόμενων ημερών, ενώ θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση από πλευράς της ΔΕΥΑΠ για τις Τοπικές Κοινότητας μας που θα ενταχθούν σε αυτό.

 

Συνεργασία

Ζητάμε από τους Προέδρους όλων των Τοπικών Κοινοτήτων, να επικοινωνούν μαζί μας για όποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρχει προκειμένου, και εμείς με την σειρά μας, να σχεδιάζουμε και να προχωράμε σε οριστική λύση των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργούνται. Ζητάμε και από τους ίδιους τους πολίτες την συνεργασία τους, προκειμένου να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες αλλά και τις παροχές μας, προς τους ίδιους.

Για εμάς ο Πολίτης είναι πάνω από όλα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του, με δράσεις που αφορούν την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου

Ρούλα Αλικάκη- Τζανέτου