ΗΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η σημερινή μέρα είναι μέρα τιμής στους αγώνες όλων των γυναικών για κοινωνική δικαιοσύνη»

  • 12
    Shares

Σάκης Κότσιφας υπ. Βουλευτής Ηλείας

«Η σημερινή μέρα είναι μέρα τιμής στους αγώνες όλων των γυναικών για κοινωνική δικαιοσύνη»

Η σημερινή μέρα, είναι μέρα τιμής στους αγώνες όλων των γυναικών για την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης και ανισότητας στα δύο φύλα. Είναι η μέρα που μας δείχνει ότι το ζητούμενο της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα των κοινωνικών δράσεων, της πρόσβασης στη πληροφορία και της ελευθερίας στην έκφραση και τη δημιουργία, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Οι κοινωνικές ανισότητες δεν είναι θέμα μόνο ενός τμήματος της κοινωνίας μας, αλλά όλων μας, και οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να εφαρμόσουμε πολιτικές, που όχι μόνο θα εξαλείψουν αυτές τις διακρίσεις, αλλά θα στηρίξουν την ίδια τη δημοκρατία σε στέρεες βάσεις. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας δεν έχει καμία προϋπόθεση σε φύλο, χρώμα ή καταγωγή, παρά μόνο την ελευθερία της συμμετοχής ή αν θέλετε την εκκίνηση όλων των ανθρώπων από την ίδια αφετηρία, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή κάθε χώρας.

Διονύσιος (Σάκης) Κότσιφας

υπ. Βουλευτής Ηλείας με το Κίνημα Αλλαγής


  • 12
    Shares